Informasjon

Nedsatt opptak av fruktose

Nedsatt opptak av fruktose i fordøyelseskanalen kan være årsak til uklare mageplager. Det er en svært vanlig tilstand, men bare en liten andel synes å få plager av det.

Behandling

Behandlingen består i å begrense inntaket av fruktoseholdig føde. Selv om det mangler god forskning på dette området, så viser mange studier at 60-100 prosent oppnår full symptomlindring, og effekten synes å være langvarig.

Inntak av fruktoserik mat sammen med annen mat øker toleransen og minsker plagene. Bemerk at høyt inntak av sorbitol sammen med fruktose kan forverre plagene (jfr. sukkerfri tyggegummi).

Forrige side Neste side