Informasjon

Melkeallergi

Temaside om Korona

Diagnosen

Det kan være vanskelig å skille mellom melkeallergi (melkeproteinallergi) og laktoseintoleranse fordi noen av symptomene er ganske like. Men generelt sett er barna med kumelkallergi dårligere og har symptomer fra flere deler av kroppen enn barn med laktoseintoleranse. Diagnosen melkeallergi stilles sjeldent fordi symptomene er vanskelige å knytte mot inntak av kumelk. Det er mange tilstander med lignende symptomer. Siden melk drikkes daglig, er det også generelt vanskelig å identifisere melk som årsak til plager. På den andre siden er også melk den matvaren som hyppigst feilaktig blir mistenkt for å gi uønskede reaksjoner.

Legen kan stille detaljerte og relevante spørsmål om symptomer og tegn, gjøre en fysisk undersøkelse og foreta en prikktest på huden for å se om det dannes utslett. En allergiprøve og en blodprøve kan også bidra til å bekrefte diagnosen. Ideelt sett bekreftes diagnosen ved hjelp av en provokasjonstest. Dette er en test hvor barnet inntar en kontrollert mengde melkeproteiner, og at man deretter avventer reaksjonen hos barnet. Ofte unnlater man å gjøre provokasjonstest.

Forrige side Neste side