Informasjon

Abdominal paracentese

Abdominal betyr "som har med buken å gjøre", og paracentese betyr å stikke hull på. En abdominal paracentese betyr å sette en (tykk) nål inn i bukhulen gjennom bukveggen for å fjerne væske fra bukhulen.

Hva er abdominal paracentese?

Hensikten med en abdominal paracentese er å fjerne væske fra bukhulen via en steril nål og/eller et plastkateter. Inngrepet gjøres når bukhulen er fylt med væske som ligger rundt de indre organene, en unormal tilstand som betegnes ascites. For å minske risikoen for å påføre pasienten en infeksjon, må inngrepet foregå så sterilt som mulig.

Vanligvis fjernes begrensede mengder ascitesvæske fordi væsken raskt gjendannes hvis ikke årsaken behandles.

Indikasjoner

Målet med inngrepet kan være å ta prøve av væsken i bukhulen (peritonealvæsken). Eventuelt gjøres inngrepet for å lette trykket i buken når det er stor væskeansamling. Noen ganger er det for å sette medisin direkte inn i bukhulen. Ved behov for å rense blodet for slaggstoffer eller andre uønskede stoffer, f.eks. ved nyresvikt, gjøres det også abdominal paracentese med innlegging av kateter, hvoretter det utføres såkalt peritoneal dialyse.

Inngrepet

Før inngrepet må du tømme urinblæren. Du blir lagt på en benk, eller du blir bedt om å sitte under inngrepet. Området der nålen skal føres inn, blir grundig rengjort og desinfisert. Det blir dekket med sterile duker rundt innstikkstedet. Legen lokalbedøver der nålen skal stikkes inn. Innstikkstedet er vanligvis midtveis mellom navlen og underlivsbeinet i midtlinjen. Nålen stikkes inn og væske tappes ut. Dersom det er større mengder væske som skal hentes ut, legges det inn et plastkateter som blir liggende så lenge prosedyren pågår.

Etter inngrepet

De første par døgnene etter inngrepet blir det fulgt ekstra nøye med om du utvikler infeksjon. Sykepleier kontrollerer puls, BT, åndedrett hver fjerde time i 24-48 timer. Eventuelt kontrolleres det sjeldnere eller hyppigere avhengig av din tilstand.

Komplikasjoner

Komplikasjoner er meget sjeldne. Den viktigste er infeksjon.

Vil du vite mer?