Informasjon

Gamma-GT

Leger bruker gamma-GT-testen til å diagnostisere leverproblemer. Gamma-GT måles hvis det mistenkes skade på leveren eller gallegangene, kronisk alkoholmisbruk og visse beinsykdommer.

Gammaglutamyltransferase (GGT) testen måler nivået av GGT i en blodprøve. GGT er et enzym som vi først og fremst finner i leveren og gallegangene. Høye verdier av GGT i blodet kan tyde på skade av leveren eller gallegangene. Normale verdier tyder på at det ikke foreligger leverskade.

Normale GGT-verdier

I leveren finner vi de høyeste verdiene av GGT, mens blodet og noen andre organer inneholder minimale mengder. Høye verdier av GGT i blodet kan være et tegn på at enzymet lekker ut av levercellene og over i blodet, noe som kan bety skade på leveren eller gallegangene.

Normale GGT-verdier hos voksne og barn er (U=units, enheter og L=liter) (verdiene kan variere noe mellom ulike laboratorier):

 • Kvinner under 40 år: 10–45 U/L
 • Kvinner eldre enn 40 år: 10-75 U/L
 • Menn under 40 år: 10–80 U/L
 • Menn eldre enn 40 år: 15-115 U/L
 • Barn under 6 måneder: 10-130 U/L
 • Barn og unge under 18 år: 10-45 U/L

En person med normale GGT-verdier vil sannsynligvis ikke ha leversykdom. Når noen som behandles for alkoholmisbruk, har normale GGT-verdier, så tyder det på at vedkommende ikke har drukket alkohol nylig.

Unormale GGT-verdier

GGT-nivået vil øke i takt med omfanget av leverskade en person har. Høye GGT-verdier betyr at noe er galt med leveren, men det gir ingen spesifikk diagnose. Tilleggsprøver er nødvendige for å finne forklaringen på de høye GGT-verdiene.

Symptomer på leversykdom kan være gulsott, mørk urin, kvalme, brekninger, magesmerter, lys/hvit avføring.

Verdier over 400 U/L er forenlig med blokkering av gallegangen (kolestase), betennelse i gallegangen (kolangitt), betennelse i galleblæren (kolecystitt), akutt og kronisk betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) og kreft i bukspyttkjertelen (pankreaskreft).

Verdier mellom 100 og 400 U/L er forenlig med infeksiøs hepatitt, fettlever og/eller cirrhose, leverkreft (hepatocellulært karsinom), spredning av kreft til leveren (levermetastaser), diabetes med fettlever, alkohol- og legemiddelforgiftninger, høyresidig hjertesvikt med leverstuvning.
Behandling med en lang rekke farmaka, f.eks. tiazider, antidepressiva, benzodiazepiner, antityroide midler, antiepileptika, p-piller og diverse enzyminduserende legemidler kan medføre lett til moderat forhøyede verdier, uten at det er tale om toksiske leverpåvirkninger. Lett til moderat forhøyede verdier kan også ses ved nyresykdom, hyper­lipidemi, inflammatoriske tilstander, akutt leverstase (høyresidig hjertesvikt), akutt pankreatitt, hjerteinfarkt, diabetes mellitus (især ved hjerte- og karsykdom), samt ved hjernesvulster og hjerneblødninger.

Sykdommer som forårsaker høye GGT-verdier

Det er mange årsaker til forhøyede GGT-verdier, så en lege vil bruke GGT-testen sammen med andre tester i sin utredning av symptomer og sykdommer.

Skade på lever eller galleganger

GGT-verdiene er vanligvis noe av det første som stiger når en person har blokkering av gallegangen, noe som gjør denne testen til den mest følsomme leverenzymtesten til å påvise problemer med gallegangen.

GGT-testen inngår også i en serie av tester som ofte benevnes et leverpanel, som sjekker nivået til andre leverprøver, som alanin aminotransferase (ALAT), aspartat aminotransferase (ASAT), alkalisk fosfatase (ALP) og bilirubin.

En person med forhøyet ALP vil ofte behøve en GGT-test for å komme nærmere en forklaring om hva som er galt. Beinsykdom og lever- og gallegangssykdom kan medføre forhøyede ALP-verdier. En GGT-test kan da brukes til å skille mellom de to: en normal GGT-verdi tyder på et beinproblem, mens en høy GGT-verdi kan tyde på et problem med leveren eller galleveiene.

Kronisk alkoholmisbruk

GGT vil ofte være høyere blant mennesker som har et høyt alkoholinntak sammenlignet med personer som drikker moderat eller bare sporadisk eller ikke i det hele tatt. Det kan være en grunn til at legen måler GGT for å teste om det kan foreligge alkoholmisbruk.

GGT kan brukes til å følge utviklingen hos en pasient som er under behandling for alkoholmisbruk eller ved leverbetennelse (hepatitt) som skyldes kronisk alkoholmisbruk.

Prosedyre

En lege kan bestille en GGT-test som en del av rutineprøver som tas ved en helsesjekk, hvis en pasient bruker medikamenter som kan ha skadelige effekter på leveren, eller hvis en pasient har symptomer på leversykdom.

GGT-testen er en enkel blodprøve som kan analyseres i en avansert analysemaskin på legekontoret, eller - noe som er regelen - ved innsending til et større laboratorium.

Vil du vite mer?

 • ALAT
 • ALP
 • Gamma-GT - for helsepersonell

Kilder

 • Galan N. What to know about the GGT test. MedicalNewsToday, last reviewed 15 May 2019.
 • Norsk Elektronisk Legehåndbok. Gamma-Glutamyltransferase (GT), sist revidert 30.03.2016.