Informasjon

Kapselendoskopi

Dette er en undersøkelsesmetode som har vist seg velegnet til undersøkelse av tynntarmen. Den er uten ubehag og gir mange timers videoopptak av det indre av tynntarmen.

Hva er kapselendoskopi?

Kapselendoskopi

Sykdommer i tynntarmen kan være vanskelige å avdekke eller granske med de undersøkelsesmetoder vi har hatt tilgang til frem til noen år siden. Øvre endoskopi, gastroskopi, det vil si nedføring av et bøyelig rør via svelget og spiserøret, når ikke lengre enn til tolvfingertarmen. Nedre endoskopi, koloskopi, av tykktarmen når i beste fall ikke lengre enn til overgangen til tynntarmen. Røntgenbilder av tynntarmen kan ha utilstrekkelig skarphet til å avdekke sykdom eller skader. Det samme gjelder CT, MR, ultralyd og scintigrafi.

Kapselendoskopi er et alternativ til undersøkelse av tynntarmen. Kapselen har innebygget kamera, lyskilde, batteri og radiosender. Pasienten svelger kapselen, og kapselen forflyttes nedover i tarmen med de normale tarmbevegelsene.

Når gjøres kapselendoskopi?

Andre metoder er enklere, billigere og mange ganger bedre enn kapselendoskopi. Derfor er holdningen i dag at man først utfører det som har vært de vanlige undersøkelsene, som regel gastroskopi og koloskopi. Dersom disse ikke gir noen avklaring, og man mener det kan dreie seg om en sykdom eller tilstand i tynntarmen, så kan undersøkelsen være aktuell. Metoden er ikke tilgjengelig ved alle sykehusene i Norge.

Erfaringene med kapselendoskopi viser at metoden er til størst nytte ved magetarmblødninger av ukjent lokalisasjon - der andre undersøkelsesmetoder ikke gir noen avklaring.

Kapselendoskopet

Det finnes et utvalg av ulike kapsler, og teknologien er blitt bedre med årene.

Det finnes flere forskjellige fabrikater. Kapselens batteri har en levetid på minst åtte timer. Kapselen er ca. 10x25 mm, innholder linse, flere lysdioder, chipkamera, en sender, en antenne og batterier. Kapselen sender bilder til en liten harddisk som pasienten bærer i et lite belte sammen med strømforsyningen. Harddisken inneholder ved undersøkelsens avslutning flere tusen enkeltbilder, som kan avspilles som en lang videofilm. Hastigheten kan imidlertid reguleres slik at filmen kan avspilles hurtigere. Undersøkelsen er således tidkrevende for legen.

Kapselen kan ikke brukes om igjen, den kvitteres med avføringen etter bruk.

Pasientforberedelser

Det anbefales at pasienten etter frokost dagen før undersøkelsen inntar flytende kost frem til kl. 22 og deretter faster. Etter at kapselen er inntatt, er det et spesifikt regime avhengig av typen kapsel og tarmsegment som ønskes visualisert. Pasienten behøver ikke å oppholde seg på sykehuset og kan gå på arbeid dersom arbeidet ikke medfører kraftig fysisk aktivitet.

Erfaringer viser at ovenstående regime kan gi ufullstendig tømning av tarmen, noe som svekker kvaliteten på undersøkelsen. Noen steder anbefales derfor et tømningsregime før undersøkelsen. Hvis det er aktuelt, vil sykehuset gi deg nærmere informasjon om hvordan tømmingen skal foregå.

Det er ikke noe ubehag forbundet med undersøkelsen.

Vil du vite mer?