Informasjon

Scintigrafi ved magetarm-blødning

Ved blødninger i magetarm-kanalen eller ut i bukhulen kan det være vanskelig å finne ut hvor det blør i fra. Særlig gjelder dette blødninger som skjer mellom magesekken og tykktarmen. I slike tilfeller kan det være aktuelt å gjøre scintigrafi for å finne ut hvor det blør.

Hva er scintigrafi?

Scintigrafi er en undersøkelse der kroppen tilføres små mengder radioaktive stoffer (isotoper). Undersøkelsen foregår i to etapper. Først sprøytes de radioaktive stoffene direkte inn i blodet. Disse stoffene er laget slik at de først og fremst konsentreres i de organene i kroppen man ønsker å undersøke. Ved hjelp av et apparat som registerer den radioaktive strålingen fra stoffene, dannes det et bilde - et scintigram. Bildet er en samling punkter og gir ikke noen presis fremstilling av de organene som studeres.

Meckel's divertikkel

Meckels divertikkel

Meckel`s divertikkel er en utposning på tarmen og er den vanligste medfødte misdannelse i tarmsystemet. Den angis å forekomme så hyppig som hos 1-3 prosent av befolkningen. Divertiklen representerer rester av forbindelsen mellom fosterets tarm og plommesekken. Den er typisk lokalisert i tynntarmen (jejunum) 45-90 cm fra overgangen til tykktarmen (coecum). Størrelsen varierer fra 1 til 12 cm, med gjennomsnittlig lengde på 6 cm. De fleste Meckel`s divertikler er symptomfrie, men hos 10-30 prosent inneholder divertikkelen slimhinne slik vi finner den i magesekken. Denne slimhinnen kan produsere magesyre, noe som medfører risiko for sårdannelse ("magesår") og blødningsfare. Smertefri tarmblødning er vanligste symptom og forekommer oftest hos barn før to års alder.

Hva er scintigrafi ved magetarm-blødning?

Ved blødninger i magetarm-kanalen eller ut i bukhulen kan det stundom være vanskelig å finne ut hvor det blør i fra. Særlig gjelder dette blødninger som skjer mellom magesekken og tykktarmen. I slike tilfeller kan det være aktuelt å gjøre scintigrafi for å finne ut hvor det blør. Ved hjelp av radioaktivt merkede røde blodlegemer som sprøytes inn i blodet, kan man registrere hvor i tarmen blod lekker ut i tarmen eller bukhulen.

Ved smertefri blødning per rektum hos barn er dette den foretrukne undersøkelsen. Også hos voksne der en tarmblødning kan skyldes Meckel`s divertikkel eller andre årsaker, gjøres undersøkelsen.

Undersøkelsen

Radioaktivt merkede røde blodlegemer sprøytes inn i blodet (intravenøst), f.eks. i albuebøyen. Bildeopptak starter rett etter innsprøytingen. Bilder tas av fremre del av buken hvert 5. minutt i 30-60 minutter, eller inntil blødningskilden er lokalisert. Bilder kan om nødvendig tas senere også.

Pasientforberedelser

Om mulig bør det være minst 4 timers faste. På enkelte sykehus gir man forbehandling med magesårsmedisin (H2-blokker) for å øke konsentrasjonen av det radioaktive stoffet i magesårslimhinnen (både i magesekk og eventuell Meckel's divertikkel), og for å begrense muligheten for at det radioaktive stoffet kommer ut i tarmen, noe som gjør det vanskeligere å tolke bildene.

Begrensninger

Meckel`s divertikkel kan kun påvises scintigrafisk dersom den inneholder magesekkslimhinne. Enkelte andre tilstander kan en sjelden gang vise forandringer som feilaktig oppfattes som en mulig Meckel's divertikkel. Ingen annen bildeundersøkelse er særlig egnet for påvisning av Meckel`s divertikkel.

Vil du vite mer?

  • Scintigrafisk påvisning av ektopisk ventrikkelslimhinne (Meckel`s divertikkel) - for helsepersonell