Informasjon

Azoospermi - ingen sædceller

Temaside om Korona

Viktige mål med utredningen

Viktige mål med utredningen er å diagnostisere hvilken type azoospermi som foreligger, for så å undersøke om det finnes sædceller slik at kunstig befruktning kan utføres og videre å vurdere eventuelle risikoaspekter ved en slik behandling.

Selv om man finner at mannen mangler sædceller, bør infertilitetsutredningen av kvinnen fortsette. Målet med enhver utredning er ikke å påvise årsaken til infertiliteten, men at paret opplever fødsel av et friskt barn. Sjansen er stor for at både mann og kvinne har problemer som påvirker fruktbarheten. Det er tidsbesparende å starte utredningen av begge til samme tid. Har man utelukket problemer hos mannen er kvinnens (eggenes) alder den viktigste faktoren for å oppnå graviditet og fødsel av et friskt barn.

Forrige side Neste side