Informasjon

Azoospermi - ingen sædceller

Temaside om Korona

Operativ utredning

Samtlige operasjonsmetoder som i dag anvendes for å påvise sædceller ved azoospermi, utføres poliklinisk i lokalbedøvelse.

Utsuging av spermieceller (testikulær spermieaspirasjon) benyttes fortrinnsvis for å påvise spermier i testiklene dersom det ikke er funnet noe utløpshinder som forklaring på azoospermien. Ved hjelp av en liten nål som stikkes inn i testikkelvevet, suges eventuelle sædceller (spermier) ut. Funn av sædceller bekreftes ved umiddelbar mikroskopi av det utsugde materialet. Det finnes også andre metoder som kan benyttes til å hente ut sædceller eller vev fra testiklene på.

Forrige side Neste side