Informasjon

Azoospermi - ingen sædceller

Temaside om Korona

Infertilitetsbehandling

Dersom man ved utredningen finner fungerende sædceller, vil kunstig befruktning (ICSI) kunne gjennomføres på et senere tidspunkt. Ved testikulær azoospermi er det vanlig at man ikke får ut får ut tilstrekkelig mange sædceller til at man kan fryse disse ned i påvente av videre behandling. Har man først påvist produksjon av sædceller er sjansen stor for at man også finner tilstrekkelig med sædceller ved neste forsøk.

Tidspunktet for når assistert befruktning kan utføres er avhengig av hvordan utredningen er blitt gjort. Dersom man lykkes med å påvise sædceller ved diagnostisk testikulær spermieaspirasjon, kan ny operativ uthenting av sædceller i forbindelse med kunstig befruktning utføres bare noen uker senere. Ved andre metoder kan anbefalingen være at  det at det skal gå minst seks måneder mellom operasjonene.

Sjansen for å finne sædceller ved azoospermi som følge av utløpshinder er omtrent 100 prosent. I slike tilfeller foreligger det som regel en normal sædcelleproduksjon. Dersom problemet er lokalisert til testiklene finner man ved den operative utredningen modne sædceller i 20-60 prosent av tilfellene. Sjansen for graviditet og fødsel er da cirka 65 prosent av hva man normalt oppnår når man kunstig sprøyter inn sædceller fra vanlig produsert sædprøve.

Forrige side Neste side