Informasjon

Brystkreft hos menn

Brystkreft hos menn oppdages typisk etter funn av en smertefri kul i brystet. Opptil halvparten har også synlige forandringer i brystvorten.

Hva er brystkreft hos menn?

Brystkreft hos menn er i prinsippet den samme sykdommen som brystkreft hos kvinner. Årsaker, diagnostikk og behandling er de samme som hos kvinner.

Tilstanden er sjelden og utgjør knapt én prosent av alle brystkrefttilfeller, noe som bidrar til at diagnosen ofte stilles sent fordi man ikke vurderer muligheten for slik sykdom. Menn diagnostiseres med brystkreft som regel i høyere alder enn kvinner. I afrikanske land kan forekomsten utgjøre opptil seks prosent av alle brystkrefttilfellene.

Årsaker

Det er både miljømessige og genetiske risikofaktorer for mannlig brystkreft. I 20-30 prosent av tilfellene foreligger tilfeller av brystkreft i familien. 

Klinefelter syndrom er en sterk risikofaktor, og menn med dette syndromet har omtrent den samme livstidsrisikoen for brystkreft som kvinner, cirka åtte prosent.

Behandling med kvinnelige kjønnshormoner, som ved prostatakreft, er ikke forbundet med økt risiko for mannlig brystkreft. Derimot er det vist at bruk av østrogenholdige kremer gir økt risiko. Menn med testikkelskade synes også å ha økt risiko.

Levercirrhose, som øker mengden østrogen i kroppen, øker også risikoen for brystkreft hos menn.

Symptomer og funn

Tilstanden presenterer seg vanligvis som en smertefri kul i det ene brystet. I 75 prosent av tilfellene er kulen en hard knute som er grodd ned i det underliggende vevet (fiksert) rundt brystvorten. Hos menn er brystvorten oftere involvert enn hos kvinner. Opptil halvparten har synlige forandringer i brystvorten. Huden over svulsten er vanligvis forandret.  

Ofte oppdages ikke sykdommen før sent i forløpet og mer enn 40 prosent har langtkommen kreftsykdom (stadium III eller IV) når diagnosen stilles.

Diagnosen

Mammografi er nyttig ved usikkerhet om diagnosen, og mammogrammet er unormalt hos 80-90 prosent av de med kreft. Ved å stikke en tynn nål inn i svulsten og suge ut prøver av vevet, kan diagnosen bekreftes ved mikroskopi av vevsprøven.

Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå helbredelse når sykdommen er avgrenset til brystet. Man vil hindre spredning og øke overlevelsen dersom sykdommen har spredt seg, metastasert. 

Behandlingen er i prinsippet den samme som ved brystkreft hos kvinner

Brystkreft hos menn er såvidt sjelden at det ikke foreligger kvalitetsstudier av behandlingseffekt hos menn. Standardbehandlingen innebærer å fjerne alt brystvevet (radikal mastektomi) samt å undersøke lymfeknutene i armhulen med tanke på muligheten for spredning (sentinelknutebiopsi).

De fleste tilfeller av brystkreft med spredning hos menn er som hos kvinner østrogenrelaterte. Hormonbehanding med såkalte antiøstrogener, tamoxifen, er den foretrukne behandlingen med mindre det synes å foreligge motstand i kroppen (resistens) mot slik behandling, eller at kreftsykdommen utvikler seg raskt, noe som krever hurtig inngripen.

Tilleggsbehandling kan være stråleterapi og cellegift.

Prognose

Menn som har hatt brystkreft, har økt risiko for ny brystkreft i det samme eller det andre brystet. Denne risikoen er størst blant blant dem som var yngre enn 50 år da den første kreftdiagnosen ble stilt. 

Dødeligheten blant menn er tilsynelatende høyere, men når man tar alderen i betraktning, er overlevelsen den samme som for tilsvarende stadium av sykdommen hos kvinner.

Mørkhudete menn med brystkreft har dårligere prognose enn andre.