Informasjon

Prostataoperasjon

Operasjon?

De fleste slipper prostataoperasjon. Ved godartet prostathyperplasi finnes det medisiner som kan brukes for å lette vannlatningen (se artikkel om godartet forstørret prostata). Men i noen tilfeller blir prostatakjertelen så stor at man ikke kommer til målet med medisiner alene, og da er operasjon aktuelt. Ved kreft i prostata foreligger det nasjonale retningslinjer for behandling, og behandlingen varierer med kreftsvultens størrelse og lokalisering. Men kirurgisk fjerning av kjertelen er vanlig i denne sammenheng.

Operasjonen foregår på tre forskjellige måter, enten gjennom urinrøret, ved åpen operasjon like over underlivsbeinet (symfysen) eller ved kikkhullskirurgi med bruk av operasjonsrobot.

Operasjon gjennom urinrøret kalles TURP, forkortelse for transuretral reseksjon av prostata. Gjennom et rør som føres inn i urinrøret, skjærer kirurgen ved hjelp av elektrisk kniv bort prostatavev som ligger rundt øverste del av urinrøret. Derved lettes avløpet av urin. Dette inngrepet er vanlig når prostatakjertelen bare er middels forstørret.

Åpen operasjon har vært den vanlige metoden når prostata er kraftig forstørret, eller dersom kjertelen fjernes på grunn av kreft. Åpen operasjon er et mer omfattende inngrep, men det gir kirurgen bedre oversikt også over kjertelens omgivelser. Dette er viktig for å bedømme utbredelsen til en eventuell kreftsvulst.

De senere årene har det blitt stadig vanligere å utføre inngrepet som en kikkhullsoperasjon, noe som gir mindre vevsskader og færre komplikasjoner. Flere av de større sykehusene foretar inngrepene med operasjonsroboter. Kirurgen styrer kikkhullsinstrumentene fra en konsoll, med en optikk opptil 10 ganger forstørrelse. Fordelen i forhold til vanlig kikkhullskirurgi ligger i de ekstra handleddene i enden av kikkehullsinstrumentene og 3D syn. Handleddene gir kirurgen mer bevegelsesfrihet i behandling av vevet. Dette hjelper kirurgen i de utfordrende delene av operasjonen. Metoden gir bedre oversikt under inngrepet, den er mindre belastende og og gjør at du kan reise hjem raskt etter inngrepet. Kirurgisk fjerning av prostatakjertelen brukes for å helbrede kreftsykdom. Varighet av inngrepet er 60 til 120 minutter. Alle pasienter med svulster begrenset til prostatakjertelen får tilbud om nervesparende operasjon. De fleste reiser hjem 1 til 2 dager etter operasjonen.

Andre typer kirurgi er mindre inngripende. Det gjelder bruk av mikrobølger (transurethral microwave thermotherapy, TUMT) der prostatavev blir varmet opp og ødelagt ved hjelp av mikrobølger. Behandlingen skjer gjennom en sonde som føres inn i urinrøret. Behandlingen skjer poliklinisk og tar opptil et par timer. Ved en annen liknende metode brenner kirurgen bort prostatavev med laser (transurethral holmium laser enucleation of the prostate, HoLEP). Prostata kan også brennes bort med elektrisk strøm (transurethral vaporisation of the prostate, TUVP). Et avlastende inngrep er en en prosedyre hvor man lager ett eller to snitt i overgangen mellom prostata og blæren (transurethral incision of the prostate, TUIP). Dette avlaster presset på urinrøret ditt.

Forrige side Neste side