Informasjon

Prostataoperasjon

Uheldige langtidseffekter?

Nervesparende kirurgi er en mulighet ved prostataoperasjon og kan gi færre ugunstige langtidseffekter. I utgangspunktet ønsker kirurgene å gjøre nervesparende kirurgi, men det er ikke alltid kirurgen vurderer det som mulig eller hensiktsmessig. Det vurderes fra tilfelle til tilfelle om man skal operere med nervebesparende metode. Noen kirurger vurderer det som best å fjerne hele prostataen og droppe nervebesparende operasjon, for å få med mest mulig av kreften.

Urinlekkasje er vanlig de første ukene etter inngrep, men dette blir bedre etter som den første irritasjonen dempes. Varig urinlekkasje er et problem hos cirka 10-20 prosent av pasientene etter åpen operasjon med fjerning av prostata.

En studie fant at nær 80 prosent av alle menn som hadde gjennomgått prostataoperasjon, hadde svekket ereksjonsevne. De aller fleste av disse hadde imidlertid ereksjonsproblemer før operasjonen, og det så ut til at få fikk slike problemer som følge av operasjonen.

Tall fra Kreftregisteret i 2019 viste at blant de opererte lå den gjennomsnittlige skåren for seksualfunksjon før operasjon rundt 70, mens ett år etter operasjon hadde denne skåren sunket til 30 på en skala som går fra 0-100.

Evnen til å få barn på naturlig måte blir ødelagt, også hos dem som bevarer potensen. Den største delen av sædvæsken kommer fra sædblærene på baksiden av prostata. Sædblærene tømmer sæden gjennom fine kanaler gjennom prostata og inn i urinrøret. Ved begge inngrepene blir disse kanalene ødelagt, slik at sæden tømmes inn i blæren (retrograd ejakulasjon). Den seksuelle utløsningen vil derfor være nærmest helt tørr selv om opplevelsen ellers er normal. Ved første vannlatning etter orgasme vil en kunne merke at urinen er blakket fordi den inneholder sædvæske.

Forrige side