Informasjon

Langvarig ereksjon - priapisme

Langvarig ereksjon, priapisme, er langvarig ereksjon uten sammenheng med seksuell stimulering eller seksuell lyst.

Hva er priapisme?

Priapisme er langvarig ereksjon uten sammenheng med seksuell stimulering eller seksuell lyst. Ofte er en slik ereksjon også forbundet med smerter. Det er vanlig å sette en tidsgrense ved varighet mer enn fire timer før tilstanden kalles priapisme.

Priapisme er en sjelden tilstand. Det synes å forekomme ett nytt tilfelle per 100.000 menn per år. Forekomsten har økt noe de senere årene, først og fremst som følge av at stadig flere benytter seg av injeksjonsbehandling ved impotens. Det er særlig menn mellom 25 og 50 år som utvikler priapisme.

Årsak

Årsaken til denne tilstanden er i de fleste tilfeller ukjent. I en andel av tilfellene kan en finne mulige årsaker eller utløsende faktorer. Faktorer som hos noen er vist å kunne disponere for tilstanden, er :

  • Meget langvarig seksuell aktivitet, særlig under påvirkning av alkohol eller narkotika
  • Tilstanden forekommer oftere blant pasienter med nevrologiske sykdommer og kreftsykdommer - særlig blodkreft, bekkensvulster og prostatakreft
  • Innsprøytning av ereksjonsfremmende stoffer i penis
  • Bruk av potenspille
  • Blodsykdommen sigdcelleanemi disponerer for priapisme
  • Skader og støt mot penisregionen kan også forårsake priapisme, men som regel en type priapisme som ikke er like alvorlig (ikke iskemisk type)

Ulike typer priapisme

Det er vanlig å dele priapisme inn i tre ulike typer: iskemisk type, ikke iskemisk type og stadig tilbakevendende type.

Iskemisk betyr med oksygenmangel. Dette er den hyppigste og den alvorligste typen. Tilbakestrøm av blod fra penis klemmes av, etter hvert blir trykket i svamplegemene så høyt at nytt, friskt blod ikke kommer til. Dette fører til oksygenmangel, smerter, etter hvert ødeleggelse av indre vevsstrukturer, og i ekstreme tilfeller koldbrann. Ved mistanke om denne tilstanden bør pasienten henvises til sykehus som øyeblikkelig hjelp.

Ved ikke-iskemisk type er svamplegemene fylt av oksygenrikt pulsåreblod som strømmer fritt, og det er liten fare for skader. Det er vanligvis lite smerter forbundet med denne varianten. Tilstanden kan likevel naturlig nok være plagsom, og behandling kan bli nødvendig.

Stadig tilbakevendende type er i de typiske tilfeller en ereksjon som melder seg under søvn, og som holder seg i timer uten at det foregår noen seksuell stimulering eller aktivitet. Smerter er som regel beskjedne. Årsaken til denne tilstanden er ukjent. I de fleste tilfellene går ereksjonen over etter noen timer og etterlater seg ingen skader. Det er beskrevet noen tilfeller der denne uskyldige formen utvikler seg til iskemisk type. Dersom det tilkommer smerter, eller smertene øker i intensitet, bør tilstanden undersøkes nærmere.

Behandling

Ved varighet over fire timer og samtidig smerte i penis/underliv oppfattes dette som en øyeblikkelig hjelp tilstand som bør behandles i sykehus.

Man kan før fire timer forsøke med fysisk aktivitet som jogging eller sykling. En kald dusj eller kalde omslag mot området mellom penis og endetarmsåpningen kan også hjelpe hos noen.

I sykehus tar man prøver eller ultralydundersøkelse for å fastslå om dette er iskemisk eller ikke-iskemisk type. Ved iskemisk type er det vanlig å behandle med små blodtapninger av svamplegemene etterfulgt av innsprøytning av et legemiddel som kan lette dreneringen av blodet som har hopet seg opp. Dersom medisiner ikke hjelper, er det aktuelt med operasjon. Resultatene av medikamentell behandling eller operasjon er i de fleste tilfeller gode.

Prognose

De fleste tilfeller lar seg behandle ved egenbehandling, medikamenter eller kirurgi. Priapisme uten oksygenmangel i penis vil ikke gi like stor grad av smerte, og ved denne typen priapisme kan man avvente spontan tilbakegang. Iskemisk priapisme kan føre til vevsødeleggelse og varig impotens - i en liten studie fant man at 90 prosent av mennene hvor problemet ikke ble løst innen 24 timer, ble varig impotent.

Med riktig behandling, eller dersom plagene glir over i løpet av noen timer, er prognosen god.

Vil du vite mer?