Informasjon

Godartet forstørret prostata

Prostata heter blærehalskjertelen på norsk. Godartet økning i mengden prostatavev kalles benign prostatahyperplasi og forkortes BPH. Over tid vil den voksende prostata øke risikoen for hindret avløp for urin.

Hva er godartet, forstørret prostata?

Nedre urinveier med prostata
Nedre urinveier med prostata

Godartet (benign) økning av mengden prostatavev i prostata-kjertelen kalles benign prostatahyperplasi og forkortes BPH. Tilstanden er karakterisert ved en gradvis forstørrelse av prostatakjertelen og etter hvert symptomer på hindret avløp for urinen.

Ved godartet forstørret prostata har man ofte to typer plager fra urinveiene: lagringssymptomer og tømmingssymptomer. Typiske lagringssymptomer er plutselig og sterk trang til vannlating, hyppig vannlating med små volum, nattlig vannlating og urinlekkasje. Typiske tømmingssymptomer er vansker med å komme i gang med vannlatingen, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, behov for å presse/trykke og etterdrypping. Tømmingsproblemer kan føre til overoppfylling av blæra med gradvis økende trykk og smerter over blæra.

Forekomsten av tilstanden øker med alderen. 25 prosent av alle menn mellom 50 og 60 år, og mer enn 50 prosent av alle menn over 60 år har symptomer på BPH.

Neste side