Informasjon

Kronisk prostatitt - bekkensmertesyndrom

Kronisk prostatitt er en uklar tilstand med vedvarende smerter og ubehag fra urinveiene og skrittet. Det er uklart om symptomene skriver seg fra prostata. De færreste har en infeksjon.

Hopp til innhold

 1. Kronisk prostatitt eller bekkensmertesyndrom
 2. Årsaker
 3. Symptomer
 4. Diagnostikk
 5. Behandling
 6. Prognose
 7. Vil du vite mer?

Vis hele teksten

Kronisk prostatitt eller bekkensmertesyndrom

Kronisk prostatitt eller kronisk bekkensmertesyndrom er symptomer som skriver seg fra urinveiene og de mannlige kjønnsorganene, og som ofte arter seg som vedvarende smerter eller ubehag i bekkenregionen. Tross bruken av begrepet "prostatitt" er det uklart i hvilken grad prostata er kilden til symptomene. Den alternative betegnelsen kronisk bekkensmertesyndrom illustrerer den usikkerheten som råder angående symptomenes opprinnelse - og de med bekkensmerter utgjør mer enn 90% av prostatittgruppen.

Kroniske prostatitter inndeles på denne måten:

 • I. Akutt bakteriell prostatitt
 • II. Kronisk bakteriell prostatitt
 • IIIA. Kronisk ikke-bakteriell prostatitt eller bekkensmertesyndrom
 • IV. Asymptomatisk inflammatorisk prostatitt (tilstand uten symptomer)

 

Nedre urinveier med prostata

Kronisk prostatitt er en svært vanlig tilstand. Grenseoppgangen mot normale plager er vag. Studier finner at 2 til 10% av alle menn har tilstanden. Kronisk ikke-bakteriell prostatitt eller kronisk bekkensmertesyndrom er den vanligste formen (90%). Kronisk bakteriell prostatitt er sjelden og utgjør bare ca. 10% av alle kroniske prostatitter. Aldersgjennomsnitt er angitt til 42 år.