Informasjon

Kronisk prostatitt - bekkensmertesyndrom

Kronisk prostatitt er en uklar tilstand med vedvarende smerter og ubehag fra urinveiene og skrittet. Det er uklart om symptomene skriver seg fra prostata. De færreste har en infeksjon.

Kronisk prostatitt eller bekkensmertesyndrom

Kronisk prostatitt eller kronisk bekkensmertesyndrom er symptomer som skriver seg fra urinveiene og de mannlige kjønnsorganene, og som ofte arter seg som vedvarende smerter eller ubehag i bekkenregionen. Tross bruken av begrepet "prostatitt" er det uklart i hvilken grad prostata er kilden til symptomene. Den alternative betegnelsen kronisk bekkensmertesyndrom hos menn illustrerer den usikkerheten som råder angående symptomenes opprinnelse - og de med bekkensmerter utgjør mer enn 90 prosent av prostatittgruppen.

Kroniske prostatitter inndeles på denne måten:

  • I. Akutt bakteriell prostatitt
  • II. Kronisk bakteriell prostatitt
  • III. Kronisk ikke-bakteriell prostatitt eller bekkensmertesyndrom
  • IV. Asymptomatisk inflammatorisk prostatitt (tilstand uten symptomer)

 

Nedre urinveier med prostata

Kronisk prostatitt er en svært vanlig tilstand. Grenseoppgangen mot normale plager er vag. Studier finner at to til ti prosent av alle menn har tilstanden. Kronisk, ikke-bakteriell prostatitt eller kronisk bekkensmertesyndrom er den vanligste formen (90 prosent). Kronisk bakteriell prostatitt er sjelden og utgjør bare omtrent ti prosent av alle kroniske prostatitter. Problemet er mest fremtredende blant menn i 40-årene.

Neste side