Informasjon

Kronisk prostatitt - bekkensmertesyndrom

Årsaker

Årsaken til kronisk ikke-bakteriell prostatitt/kronisk bekkensmertesyndrom er ukjent. Selv om bakteriell infeksjon har blitt mistenkt, så er det sjelden at det påvises bakterier. Mange eksperter tror at den ikke-bakterielle prostatitten ikke skyldes noen infeksjon og kanskje heller ikke en inflammasjon (betennelse).

Psykologisk stress, som angst og bekymring for alvorlig sykdom, synes å være vanlig blant menn med disse symptomene og kan være bidragende faktorer. Flere studier tyder på at kronisk ikke-bakteriell prostatitt trolig ikke har noe med prostata å gjøre, men antakelig snarere hører til i gruppen av kroniske muskelsmerter.

Kronisk bakteriell prostatitt derimot forårsakes av ulike typer bakterier eller virus: vanlige tarmbakterier (E. coli), klamydia, mykoplasma, humant papilloma virus (HPV).

Kulde kan muligens være en utløsende årsak. Noen mener også at psykiske belastninger kan utløse plagene.

Forrige side Neste side