Informasjon

Kronisk prostatitt - bekkensmertesyndrom

Behandling

Unngå avkjøling av underliv og føtter, langvarig sitting og sykling. Lokal varme demper lokale symptomer, for eksempel et varmt bad eller opphold i land med et varmt klima. Et aktivt seksualliv eller masturbasjon fremmer slimavgang fra prostata, og kan muligens bidra til å forebygge tendensen til prostatabetennelse. Regelmessig fysisk aktivitet, trening, er vist å ha en gunstig innvirkning på tilstanden. Dersom du opplever at visse livsstilsfaktorer forverrer tilstanden, bør du forsøke å unngå disse.

Kronisk prostatitt/bekkensmertesyndrom krever individualisert behandling. Tilstanden er godartet, men den kan innebære en vesentlig reduksjon i livskvalitet. De fleste behøver ingen aktiv behandling. Helbredende behandling finnes ikke, og det er ingen klar enighet mellom ekspertene om hvordan tilstanden skal behandles. Medikamenter av typen alfablokkere og antibiotika angis å være førstelinjebehandlingen, eventuelt gis de i kombinasjon. Behandlingstiden er lang, seks til ti uker, og effekten er usikker.

Kronisk bakteriell prostatitt behandles med antibiotika.

Forebygging. Jenter har siden 2009 blitt vaksinert mot HPV-infeksjon i barnevaksinasjonsprogrammet. Fra høsten 2018 vil også guttene bli tilbydd vaksine. Den vaksinen som benyttes, beskytter mot HPV-typene 16 og 18. Det finnes en alternativ vaksine som beskytter mot flere HPV-typer. Dersom HPV-infeksjon er underliggende årsak til kronisk prostatitt, kan slik vaksinasjon bidra til færre tilfeller på sikt.

Forrige side Neste side