Informasjon

Sex og prostatakjertelen

Hvordan forårsaker prostata seksuelle problemer?

Prostatasykdom i seg selv kan være en viktig årsak til seksuelle problemer på grunn av de vannlatingsbesværene som følger med både godartet forstørret prostata og prostatakreft - der kjertelen klemmer rundt urinrøret. Langt oftere er det behandlingen av prostatasykdommen - både medisinsk og kirurgisk - som skaper problemet.

Det er imidlertid viktig å vite at seksualproblemer, og ganske særlig ereksjonsforstyrrelser, kan skyldes alle former for hjertesykdom, høyt blodtrykk, trangere arterier, diabetes og bivirkninger av medisiner.

Behandlinger som gir seksualproblemer:

  • Alfablokkere. Medisiner som brukes til å behandle vannlatingsvansker og høyt blodtrykk. Kan medføre retrograd ejakulasjon.
  • 5-alfa-redukase-hemmere. Medisin som brukes til å redusere størrelsen på prostata. Kan gi ereksjonsproblemer, tap av libido og redusert volum av ejakulatet.
  • Kirurgi - TURP (prostataoperasjon gjennom urinrøret). Gir retrograd ejakulasjon, men sjeldnere ereksjonsproblemer.
  • Kirurgi - TUIP (prostataoperasjon med skjæring i kjertelen). Mye mindre risiko for retrograd ejakulasjon enn TURP.
  • Kirurgi - åpen prostatektomi (fjerning av prostatakjertelen). Operasjon gjennom bukveggen. Samme risiko for retrograd ejakulasjon som etter TURP, og med mulighet for ereksjonsproblemer.
  • Kirurgi - prostatektomi (fjerning av prostatakjertelen) med hjelp av laser. Mindre risiko for retrograd ejakulasjon enn TURP.

I tillegg fører behandling av prostatakreft med hormoner, omfattende fjerning av prostatakjertelen (radikal prostatektomi), strålebehandling, fjerning av testiklene til betydelige seksualproblemer.

Forrige side Neste side