Informasjon

Sex og prostatakjertelen

Mange menn får med årene økende seksualproblemer. Det kan skyldes sykdommer i prostatakjertelen, andre sykdommer, psykiske forhold og aldersforandringer. Menn snakker imidlertid lite om det ...

Sex og prostata

I alle deler av livet er sex en viktig del av det intime og lykkelige i et parforhold. Et skuffende eller utilfredsstillende sexliv kan ofte skade et forhold og få den ene parten til å føle seg ensom, usikker og ofte for flau til å fortelle den andre om problemet, eller søke profesjonell hjelp.

Prostatasykdom, og særlig behandling av en sådan, kan være forbundet med eller være årsak til seksualproblemer hos menn.

Prostata - forstørret

Prostata er en del av det mannlige kjønns- og urinveissystemet. Det er et lite organ, en kjertel, som ligger like under mannens urinblære. Kjertelen omgir urinrøret som fører urin fra blæren og ut av kroppen gjennom penis. Prostatakjertelen produserer det meste av væsken som sæden består av, og en utførselsgang fra kjertelen munner i urinrøret slik at sæden kan tømme seg ut av penis.

Tidligere har man trodd at både mannlige seksuelle problemer og prostatasykdom er uunngåelige følger av det å bli gammel. Denne misforståelsen koblet med mannens naturlige motvilje til å diskutere sine intime problemer, har ofte fått mange par til å tro at ikke noe kan gjøres. Dagens kunnskap tilsier imidlertid noe annet.

Selv om ikke alle menn får dette problemet, så er det riktig at sannsynligheten for mannlige seksualproblemer (seksuell dysfunksjon) og prostatasykdom begge øker med årene.

 • Omtrent halvparten av alle menn i alderen 40 til 70 år innrømmer å ha noen grad av ereksjonsproblemer og at graden av dette problemet øker med alderen.
 • Nesten halvparten av alle menn over 65 år har godartet forstørret prostatakjertel.
 • Prostatakreft er sjelden før 40-års alder og mer enn 80 prosent av alle tilfeller diagnostiseres etter 65-årsalderen.

Seksuelle problemer hos menn

Seksuell dysfunksjon hos menn har en rekke årsaker som ikke bare er fysiske, men som også er psykiske. Og det er vanskelig å skille mellom de to fordi et vellykket samleie avhenger av et samspill mellom kropp og psyke. De vanligste mannlige seksuelle problemer er:

 • Erektil dysfunksjon. Vansker med å oppnå og holde på en ereksjon lenge nok til å fullføre et samleie.
 • Ejakulasjonsproblemer. Innebærer fortidlig uttømming, forsinket uttømming eller at sæden renner feil vei og opp i urinblæren (retrograd ejakulasjon) og først kommer ut når du tømmer blæren for urin.
 • Nedsatt seksualdrift (libido). Skyldes ulike psykologiske og fysiske problemer som avhenger av alder, seksualhistorie og andre faktorer.

Erektil dysfunksjon har mange årsaker. De fleste av dem er fysiske og inkluderer hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk, diabetes, visse typer medikamenter og kirurgi - for eksempel for prostatasykdom. De fleste menn med ereksjonsproblemer vil ha en blanding av både fysiske og psykologiske årsaker.

Erektil dysfunksjon kan noen ganger oppstå brått, særlig knyttet til en emosjonell hendelse. Når ereksjoner om morgenen og om natten blir stadig sjeldnere, er det ganske sannsynlig at den erektile dysfunksjonen har en fysisk årsak.

Hvilke sykdommer rammer mannens prostata?

Fra fødselen og frem til ung, voksen alder vokser prostata fra en størrelse som en ert til en størrelse av en valnøtt. Mange menn opplever en ny vekst av prostata i 40-årene. Det er først og fremst tre tilstander som rammer prostatakjertelen:

 • Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn. Heldigvis vil de fleste menn med prostatakreft ha en snill variant.
 • Godartet forstørret prostatakjertel er den vanligste prostata-tilstanden. Den fører til ubehag i form av hyppigere vannlatinger, redusert kraft på urinstrålen, langsom igangsetting av urineringen og at menn ofte må opp om natten for å late vannet.
 • Prostatitt er en betennelsessykdom som er mindre vanlig enn de to overnevnte. Prostatitt kan forårsake smerter og ubehag i området fra endetarmsåpningen og frem til pungen.

Hvordan forårsaker prostata seksuelle problemer?

Prostatasykdom i seg selv kan være en viktig årsak til seksuelle problemer på grunn av de vannlatingsbesværene som følger med både godartet forstørret prostata og prostatakreft - der kjertelen klemmer rundt urinrøret. Langt oftere er det behandlingen av prostatasykdommen - både medisinsk og kirurgisk - som skaper problemet.

Det er imidlertid viktig å vite at seksualproblemer, og ganske særlig ereksjonsforstyrrelser, kan skyldes alle former for hjertesykdom, høyt blodtrykk, trangere arterier, diabetes og bivirkninger av medisiner.

Behandlinger som gir seksualproblemer:

 • Alfablokkere. Medisiner som brukes til å behandle vannlatingsvansker og høyt blodtrykk. Kan medføre retrograd ejakulasjon.
 • 5-alfa-redukase-hemmere. Medisin som brukes til å redusere størrelsen på prostata. Kan gi ereksjonsproblemer, tap av libido og redusert volum av ejakulatet.
 • Kirurgi - TURP (prostataoperasjon gjennom urinrøret). Gir retrograd ejakulasjon, men sjeldnere ereksjonsproblemer.
 • Kirurgi - TUIP (prostataoperasjon med skjæring i kjertelen). Mye mindre risiko for retrograd ejakulasjon enn TURP.
 • Kirurgi - åpen prostatektomi (fjerning av prostatakjertelen). Operasjon gjennom bukveggen. Samme risiko for retrograd ejakulasjon som etter TURP, og med mulighet for ereksjonsproblemer.
 • Kirurgi - prostatektomi (fjerning av prostatakjertelen) med hjelp av laser. Mindre risiko for retrograd ejakulasjon enn TURP.

I tillegg fører behandling av prostatakreft med hormoner, omfattende fjerning av prostatakjertelen (radikal prostatektomi), strålebehandling, fjerning av testiklene til betydelige seksualproblemer.

Hva er behandlingen?

Behandlingen avhenger av årsaken. Underliggende medisinske sykdommer må behandles best mulig. Medikamenter som medfører seksualproblemer, må kritisk vurderes i samråd med legen. Trenger du medisinen? Kan den byttes ut med en annen medisin som i mindre grad påvirker potensen? Kanskje bør du prøve legemidler mot erektil dysfunksjon, som Viagra og Cialis?

Skal du opereres for godartet forstørret prostata eller prostatakreft, kan valg av operasjonsmetode påvirke din evne til sex gjennom resten av livet. Diskuter derfor valg av metode med kirurgen. Dersom sex er svært viktig for deg, kan det være et viktig moment når det gjøres en totalvurdering av hva som er den mest egnede operasjonsmetoden.

Kvinnen har ofte en lengre vei frem til orgasme enn mannen. Et godt forspill med hovedvekt på å stimulere kvinnen, kan utlikne denne forskjellen og øke sjansen for at begge får orgasme på omtrent samme tid. Med årene blir forspillet stadig viktigere også for mannen for at han skal få en god ereksjon og kunne nå frem til orgasmen.

Noen hevder at hyppige ejakulasjoner allerede fra ung alder, i form av regelmessig sex eller masturbasjon, bidrar til å holde prostata frisk når du eldes. Den vitenskapelige dokumentasjonen på at dette er riktig, er imidlertid ikke sterk.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

The Sexual Dysfunction Association, England. Sex and the Prostate. 2008.