Informasjon

Urinlekkasje etter prostataoperasjon

Urinlekkasje etter prostataoperasjon for godartet prostatalidelse forekommer i færre enn to prosent av tilfellene, mens urinlekkasje oppstår hos 5-35 prosent etter operasjon for prostatakreft.

Skade på lukkemuskelen til de nedre urinveiene kan medføre urinlekkasje, urininkontinens, etter utført fjernelse av prostatakjertelen (prostatektomi). Betydelig urinlekkasje er imidlertid uvanlig. De fleste menn opplever dog noen grad av urinlekkasje etter en total fjerning av prostatakjertelen, såkalt stressinkontinens som utløses ved tunge tak og løft, hopp og sprett, men noen kan også oppleve urge inkontinens, som innebærer kraftig og uimotståelig trang til å tømme blæren.

Forekomsten av urinlekkasje avhenger av hvor lang tid som er gått siden operasjonen, og om inngrepet er utført med såkalt nervesparende teknikk. Selv om oppfølgingsstudier rapporterer at 90 prosent eller flere av pasientene er tette 6 til 24 måneder etter kirurgi, så tyder individuelle tilbakemeldinger fra pasienter på at forekomsten kanskje er høyere1. Det er uklart hvor lenge en kan forvente fortsatt bedring i urinlekkasjen, men det kan se ut til at tilstanden fortsetter å bedre seg over de nærmeste årene etter operasjonen. Færre enn én prosent av pasientene behøver kirurgi med installasjon av en kunstig lukkemuskel.

Urinlekkasje etter prostataoperasjon for godartet prostatalidelse forekommer sjeldnere enn etter operasjon for prostatakreft (retropubisk radikal prostatektomi). Antallet tilfeller med prostatakreft og antall operasjoner som utføres, stiger. Derfor øker antallet tilfeller av urinlekkasje etter prostataoperasjoner. En betydelig andel av pasientene med urinlekkasje vil ha behov for kirurgisk behandling.

Egenbehandling

Benign prostatahyperplasi bilde#1

Det er gjort forskningsstudier på effekten av bekkenbunnstrening og biofeedback, og det er vist at disse metodene kan ha en viss effekt på urinlekkasje umiddelbart etter operasjon for prostatakreft. Dog finnes det ikke studier som belyser om slik behandling har effekt på lengre sikt eller om behandlingen virker etter operasjon for godartet prostatasykdom.

Penisklemmer er også vurdert, men bruk av slikt utstyr innebærer risiko for trykkskader og sirkulasjonsskader (koldbrann) og bør anvendes med forsiktighet og kun hos utvalgte pasienter.

Neste side