Informasjon

Årebrokk - varikocele

Årebrokk eller varikocele er åreknuter i en samling små vener i pungen eller utvidelse av en større vene som utgår fra testiklene. Tilstanden behandles kun dersom du er mye plaget eller har nedsatt fertilitet.

Hva er varikocele?

Årebrokk eller varikocele er åreknuter i et veneplexus i pungen og/eller utvidelse av en større vene som går ut fra pungen. Venene er de blodårene som fører blod tilbake til hjertet (pulsårene leder blodet ut fra hjertet). Årebrokk er en velkjent årsak til nedsatt testikkelfunksjon.

Tilstanden debuterer nesten alltid i puberteten. Varikocele forekommer hyppig, 15-20 prosent av alle menn utvikler denne tilstanden. Blant ikke-befruktningsdyktige (infertile) menn er forekomsten 40 prosent, og årebrokk er den vanligste årsaken til nedsatt spermieproduksjon og dårlig sædkvalitet.

Symptom

Varikocele gir vanligvis lite symptomer. Man kan ha lagt merke til en hevelse i pungen når man står oppreist eller sitter, over 90 prosent av tilfellene foreligger på venstre side i venstre testikkel. Noen få kjenner på tyngdefølelse og ømhet i pungen.

Varikocelet er en utvidet blodåre, og den økte mengden blod kan føre til økt temperatur i pungen. Dette kan forstyrre testikkelfunksjonen og gi nedsatt fruktbarhet - sterilitet i verste fall - som resultat. Dog har mange menn med varikocele normal befruktningsdyktighet. I sjeldne tilfeller vil testikkelen kunne ødelegges, men man blir ikke steril så lenge en av testiklene fungerer normalt.

Årsak

I de aller fleste tilfeller er årsaken til sykdommen ukjent. Av grunner vi ikke kjenner, begynner klaffene som skal hindre blod i å strømme bakover i testikkelvenen, å fungere dårlig. Dermed skjer det en oppsamling av blod i venen nedenfor de defekte klaffene.

Varikocelet trer fram når du er oppreist, fordi blodet da blir stående som i en blodsøyle og trykket stiger. Når du legger deg, forsvinner trykket fra tyngdekraften, og varikocelet tømmes. Dette er helt likt det man ser ved åreknuter på legger eller lår.

En sjelden gang finner man en årsak til varikocelet. Tilstanden kan skyldes at testikkelvenen, eller andre vener ovenfor testikkelvenen, kommer i klem. Slike varikoceler oppstår nesten alltid etter puberteten. Særlig om varikocelet rammer høyre testikkel, skal man få det undersøkt, da det kan være behandlingstrengende bakenforliggende sykdom som forårsaker tilstanden.

Behandling

Varikocelet er ufarlig. De fleste har få eller ingen plager, og over 80 prosent blir ikke sterile av å gå med tilstanden. Tilstanden behandles kun dersom du er mye plaget eller om du har nedsatt fertilitet.

Enkelte studier viser at menn med redusert befruktningsevne (uten åpenbar årsak), kan få bedret denne gjennom en fjerning av varikocelet. Andre studier stiller spørsmål ved dette og hevder at kirurgisk fjerning eller lukking av de aktuelle venene sjelden har ønsket effekt på befruktningsevnen. Imidlertid finnes det i dag alternative måter å håndtere den nedsatte befruktningsevnen på. Spesialklinikker (infertilitetsklinikker) har utviklet kompetanse på å hente ut sædceller fra sæden din og kunstig befrukte et egg fra din partner. Dette kalles intracytoplasmatisk spermieinjeksjon.

Kirurgisk kutting av venen vil som regel fjerne varikocelet for godt. Mulige ettervirkninger av inngrepet og eventuelt manglende effekt på både symptomer og nedsatt fruktbarhet gjør at man kun velger å operere et fåtall med denne tilstanden.

Prognose

Det er få komplikasjoner til operasjon for årebrokk. Cirka ti prosent kan oppleve tilbakefall.

To av tre vil få bedret fertilitet. Siden det tar 72 dager å utvikle en moden sædcelle, kan man ikke forvente bedring i fertiliteten før tidligst tre til fire måneder etter operasjonen.

Vil du vite mer?

  • Varikocele - for helsepersonell
  • Subfertilitet hos menn - for helsepersonell