Informasjon

Blod i pungen - hematocele

Blod i pungen, hematocele, innebærer blødning eller blodansamling under hinnene som omslutter testiklene og testikkelstrengene. Unge menn og barn som deltar i kontaktidretter, er mest utsatt.

Hva er hematocele?

Bekken - tverrsnitt blære, prostata, scrotum og urinveier

Hematocele betyr blødning eller blodansamling under hinnene som omslutter testiklene og testikkelstrengene, altså en ansamling av blod i pungen. Blodet stammer fra blodårer som sprekker, eller fra rifter i selve testikkelen. Slike blødninger i pungen forekommer svært sjelden. Idrettsaktive gutter og menn i alderen 10-30 år som deltar i kontaktidretter der man kan utsettes for stumpe skader, er mest utsatt. En annen ikke uvanlig mekanisme er en gutt som faller ned på sykkelstangen.

Diagnosen

Diagnosen stilles som regel på bakgrunn av sykehistorien og funn ved legeundersøkelsen. Typiske trekk ved tilstanden er sterke smerter og hevelse i pungen som utvikler seg raskt. Ofte foreligger misfarging av huden i pungen som følge av bloduttredelse. Den utløsende årsaken er ofte stump skade som slag eller spark mot pungen.

Ved tvil om diagnosen benyttes ultralyd. En slik undersøkelse vil fremstille innholdet i pungen, blodforsyningen til testiklene og avklare alvorlighetsgraden av skaden.

Behandling

Ved hematocele kan det være nødvendig med akutt operasjon. Operasjonen vil avlaste trykk og berge testikkelen fra å bli ødelagt. Dersom hinnen som omhyller testikkelen er revnet, vil den bli sydd igjen. Store blodansamlinger som ikke blir fjernet, kan skade én eller begge testiklene, og medføre sterilitet på sikt.

Ubehandlet vil ofte blodansamlingen forbli i pungen i mange måneder.

Vil du vite mer?

  • Skader i scrotum - hematocele - for helsepersonell