Informasjon

Spermatocele

Spermatocele er cystedannelser (væskefylte hulrom) lokalisert til bitestikkelen i pungen. Det er et vanlig fenomen, og ultralyd kan påvise slike hos en stor andel menn.

Hva er spermatocele?

Pungen, scrotum - spermatocele

Spermatocele er cystedannelser (væskefylte hulrom) lokalisert til bitestikkelen i pungen. Det er et vanlig fenomen, forekommer hos opptil 30 prosent av alle menn. Spermatocele gir sjelden symptomer.

Den vanligste grunnen til at menn søker lege for spermatocele, er at de har oppdaget en kul rett ved testikkelen og trenger en bekreftelse på at det ikke dreier seg om kreft. Størrelsen varierer, kulen er i gjennomsnitt én centimeter i diameter når den avdekkes uten bruk av ultralyd.

Årsak

Spermatocelet inneholder sædceller. Sannsynligvis er det en hindring eller et trangt parti i en av gangene som leder ut fra bitestiklene, som har ført til økt trykk og lokal utvidelse. Underliggende årsak er trolig skade, infeksjon, inflammasjon eller opphoping av umodne spermier i sædlederen.

Diagnosen

Typisk påvises en kul i pungen uten at det er smerter eller tegn til betennelse. Spermatocele er lokalisert over testikkelen, i det som heter bitestikkelen. Den er helt separat fra testikkelen. Cysten er fritt bevegelig og lett gjennomlysbar. Undersøkelser ut over dette er som regel unødvendige. Ved usikkerhet om diagnosen kan ultralydundersøkelse bekrefte diagnosen.

innholdet i spermatocelet kan suges ut med nål. Viser undersøkelse i mikroskop at utsuget inneholder sædceller, bekrefter det diagnosen. Det er en undersøkelse som sjelden utføres i våre dager.

Behandling

Tilstanden er helt ufarlig og behov for behandling er ytterst sjeldent. Smerte i pungen blir i noen få tilfeller lindret ved kirurgisk fjerning av spermatocelet. Før et kirurgisk inngrep må man være klar over at spermatoceler er vanlige, og at det er stor mulighet for at spermatocelet er et uskyldig bifunn - altså ikke det som forårsaker smerten.

Kirurgisk behanding består som regel i en fjerning av cysten uten at denne åpnes. Som ved all kirurgi er det en liten risiko for komplikasjoner. Med mikrokirurgiske teknikker er risikoen liten.

Det er også mulig å sprøyte inn et middel i cysten som får den til å klappe sammen, men resultatene er ikke så gode med denne metoden som ved kirurgi.

Prognose

Prognosen er god. De aller fleste lever godt med sitt spermatocele og behøver ingen behandling. Tilstanden disponerer ikke for kreftsykdom.

Vil du vite mer?