Informasjon

Spermatocele

Spermatocele er cystedannelser (væskefylte hulrom) lokalisert til bitestikkelen i pungen. Det er et vanlig fenomen, og ultralyd kan påvise slike hos cirka 30 prosent av alle menn.

Hva er spermatocele?

Scrotum - spermatocele

Spermatocele er cystedannelser (væskefylte hulrom) lokalisert til bitestikkelen i pungen. Det er et vanlig fenomen, og ultralyd kan påvise slike hos cirka 30 prosent av alle menn. Spermatocele gir sjelden symptomer. Den vanligste grunnen til at menn søker lege for spermatocele er at de har oppdaget en kul rett ved testikkelen, og trenger en bekreftelse på at det ikke dreier seg om kreft. Størrelsen varierer, kulen er i gjennomsnitt en centimeter i diameter når den avdekkes uten bruk av ultralyd.

Årsak

Cystene inneholder sædceller. Sannsynligvis er det en hindring eller trangt parti i en av gangene som leder ut fra bitestiklene som har ført til økt trykk og lokal utvidelse. Underliggende årsak er trolig skade, infeksjon, inflammasjon eller opphoping av umodne spermier i sædlederen.

Diagnostikk

Typisk påvises en kul i pungen uten at det er smerter eller tegn til betennelse. Spermatocele er lokalisert over testikkelen, i det som heter bitestikkelen. Den er helt separat fra testikkelen. Cysten er fritt bevegelig og lett gjennomlysbar. Undersøkelser ut over dette er som regel unødvendige. Ved usikkerhet om diagnosen kan innholdet i spermatocelet suges ut med nål. Viser undersøkelse i mikroskop at utsuget inneholder sædceller, bekrefter det diagnosen. Ultralydundersøkelse kan også bekrefte diagnosen.

Behandling

Tilstanden er helt ufarlig og behov for behandling er ytterst sjeldent. Smerte i pungen blir i noen få tilfeller lindret ved kirurgisk fjerning av spermatoceler. Før et kirurgisk inngrep må man være klar over at spermatoceler er vanlig, og at det er stor mulighet for at spermatocelet er et uskyldig bifunn - altså ikke det som forårsaker smerten.

Kirurgisk behanding består som regel i en fjerning av cysten uten at denne åpnes. Som ved all kirurgi er det en risiko for komplikasjoner, for eksempel at man mister forplantningsevnen. Med mikrokirurgiske teknikker er denne risikoen liten.

Det er også mulig å sprøyte inn et middel i cysten som får den til å klappe sammen, men resultatene er ikke så gode med denne metoden.

Vil du vite mer?