Informasjon

Spermiegranulom

Spermiegranulom er en type akutt eller kronisk betennelse i bitestikkelen. Hos de fleste er tilstanden uten ubehag, og den går tilbake av seg selv etter en tid.

Hva er et spermiegranulom?

Et spermiegranulom (spermie = sædcelle) er en liten svulst eller kul som kan dannes ved siden av sædlederen i pungen. Det oppfattes som en undertype av kronisk betennelse i bitestikkelen (epididymitt), og defineres som en betennelse som varer lengre enn seks uker. Tilstanden kan også oppstå akutt 2-3 uker etter en operasjon for årebrokk (vasektomi).

Forskerne tror forklaringen på at det dannes et spermiegranulom, er at sædceller trenger ut av sædlederen og utløser en betennelsesreaksjon i vevet rundt sædlederen. Det dannes da en rund, fast kul som betegnes et granulom. Slike granulomer oppstår gjerne etter forutgående betennelser, skader eller kirurgi, men noen ganger vet man ikke hvorfor kulen er kommet. Etter operasjoner, for eksempel etter sterilisering, kan årsaken være at et sting har løsnet og sædceller har lekket ut.

Tilstanden er ikke hyppig, men den er heller ikke uvanlig.

Diagnosen

I de fleste tilfeller merker du ikke annet enn en liten kul ovenfor testikkelen i øvre del av pungen. Hos noen er kulen øm og gir langvarig ubehag. Kulen lar seg lett skille fra testikkelen når du kjenner på pungen. I noen tilfeller er det en klar sammenheng mellom kulen og forutgående skade, infeksjon eller kirurgi.

Ultralyd er den foretrukne undersøkelsen, som i de aller fleste tilfeller gir en klar og sikker diagnose.

Behandling

Behandling av symptomgivende spermiegranulom kan bestå i bruk av varme omslag eller varmt bad for eksempel et par ganger om dagen. Ibuprofen (for eksempel Ibux) og liknende legemidler kan dempe ubehaget og betennelsesreaksjonen - særlig når plagene oppstår kort tid etter operasjon for årebrokk. Dersom symptomene vedvarer, bør du henvises til spesialist. Spesialisten kan eventuelt behandle med et kirurgisk inngrep.

Prognose

Tilstanden er vanligvis uten ubehag og går tilbake av seg selv over tid, men omtrent tre til fem prosent av de spermiegranulomer som kommer i kjølvannet av en steriliseringsoperasjon, kan gi kronisk smerte i pungen.

Vil du vite mer?