Informasjon

Ejakulasjons- og orgasmeproblemer hos menn

Orgasme- og utløsningsproblemer hos menn kan påvirkes av faktorer som sykdom, skader, psykiske og sosiale forhold, og medisinske og kirurgiske tiltak.

Svekket seksualfunksjon hos menn

Mannen har tre hovedformer for svekket seksuell funksjon. Det er ereksjonsproblemer (erektil dysfunksjon), ejakulasjonsproblemer og nedsatt lyst (libido, orgasmeproblemer).

  • Erektil dysfunksjon er først og fremst et problem hos menn over 40 år som oppstår på grunn av hormonendringer, bivirkninger av medikamenter, psykologiske problemer, nevrologisk sykdom eller sirkulasjonssvikt.
  • Ejakulasjonsproblemer. Mange tilstander hos menn kan medføre forsinket ejakulasjon, manglende evne til å ejakulere og tømning av sæden i urinblæren (retrograd ejakulasjon). Det hyppigste ejakulasjonsproblemet er for tidlig utløsning som omtales i en egen artikkel.
  • Orgasmeproblemer kan være manglende orgasme og orgasme uten lystopplevelse.

Det finnes ingen gode data over forekomsten, men ejakulasjons- og orgasmeproblemer som bivirkninger til sykdommer, skader, medisinske og kirurgiske behandlinger synes ikke å være hyppige i Norge. Likevel antar ekspertene at slike problemer er underdiagnostisert.

Neste side