Informasjon

Ejakulasjons- og orgasmeproblemer hos menn

Orgasmeproblemer hos menn kan påvirkes av faktorer som sykdom, skader, psykiske og sosiale forhold, og medisinske og kirurgiske tiltak.

Temaside om Korona

Hva er ejakulasjons- og orgasmeproblemer?

Ejakulasjon og orgasme er to forskjellige kroppslige hendelser, selv om opplevelsen av ejakulasjon (sæduttømningen) er en viktig del av orgasmen. Sæduttømningen er en ryggmargsrefleks under kontroll av hjernen. Ved sæduttømning skjer en serie sammentrekninger av ulike muskelgrupper i området rundt kjønnsorganene. Orgasmen styres fra hjernen og kan beskrives som en «følelsesstorm» av vellyst.

9670-2-id-432-bekken-tversnit-blereprostatascrotum.jpg

Mannen har tre hovedformer for svekket seksuell funksjon. Det er ereksjonsproblemer (erektil dysfunksjon), ejakulasjonsproblemer og nedsatt lyst (libido, orgasmeproblemer).

  • Erektil dysfunksjon er først og fremst et problem hos menn over 40 år som oppstår på grunn av hormonendringer, bivirkninger av medikamenter, psykologiske problemer, nevrologisk sykdom eller sirkulasjonssvikt.
  • Ejakulasjonsproblemer. Mange tilstander hos menn kan medføre forsinket ejakulasjon, manglende evne til å ejakulere og tømning av sæden i urinblæren (retrograd ejakulasjon). Det hyppigste ejakulasjonsproblemet er for tidlig utløsning som omtales i en egen artikkel.
  • Orgasmeproblemer kan være manglende orgasme og orgasme uten lystopplevelse.

Det finnes ingen gode data over forekomsten, men ejakulasjons- og orgasmeproblemer som bivirkninger til sykdommer, skader, medisinske og kirurgiske behandlinger synes ikke å være hyppige i Norge. Likevel antar ekspertene at slike problemer er underdiagnostisert.

Årsaker

Sykdommer, skader, medisinske og kirurgiske tiltak kan påvirke orgasmefunksjonen og den sentrale kontrollen av ejakulasjonen, ejakulasjonsrefleksen og nerveforsyningen til urinblære, prostata, kjønnsorganer og bekkenbunn. Hjerneskader, ryggmargsskader, multippel sklerose og diabetesnevropati kan gi både orgasme- og ejakulasjonsproblemer. Ejakulasjonsproblemer opptrer ofte etter kirurgiske inngrep på urinblære og prostatakjertel og kan også ses hos eldre menn med prostatabesvær. Legemidler, blant annet antidepressiver (SSRI-preparater), gir relativt hyppig slike bivirkninger. De vanligste årsakene ligger likevel på det psykiske plan.

Psykiske årsaker?

Tap av lyst (libido) og manglende interesse for seksuelle aktiviteter er vanlig ved depresjon. Prestasjonsangst kan oppstå hos menn som plutselig opplever en eller flere sviktende ereksjoner under forsøk på å gjennomføre samleie. Fokus under seksualakten skifter fra en behagelig opplevelse til en fylt med angst. Ved senere forsøk på samleie blir fokuset lukket til den manglende evnen til å oppnå og holde på en ereksjon.

Betydningen av sunne seksuelle aktiviteter avtar med årene hos menn i middelalderen. Sex, en opphissende og sitrende opplevelse blant unge, mister noe av sin glans med årene. Ettersom mannen modnes, endres hans interesser og følelser. Andre ting får en mer sentral plass og kan til og med overskygge de seksuelle aktivitetene. Hvis mannen midt under samleiet griper seg selv i å tenke på penger og forretninger, vil tankene vandre og det seksuelle fokus tapes så vel som evnen til å konsentrere seg om attråen som behøves for å opprettholde ereksjonen.

Diagnostikk

Utredning av forstyrret ejakulasjon og/eller fravær av orgasme krever at legen gjennomfører en grundig gjennomgang av sykehistorien med vektlegging av det seksuelle forholdet mellom partnerne. Menn som aldri får orgasme eller aldri har ejakulasjon, lider enten av en biologisk defekt og/eller en psykogen blokkering. Hos menn som sporadisk opplever orgasme og ejakulasjon, er det mest sannsynlig en psykogen årsak eller nedsatt følsomhet i penis sekundært til alder, sykdommer eller skader i ryggmargen. Hos menn som brått får seksuelle problem, er forklaringen psykisk betinget - unntaket er etter prostataoperasjon. Menn med ereksjonssvikt som kan oppleve spontane ereksjoner under søvn, har ikke ereksjonssvikt forårsaket av nevrologisk eller sirkulasjonsbetinget sykdom.

Formålet med legeundersøkelsen er å avklare om det kan foreligge mulige biologiske årsaker. Verdien av å ta hormonprøver som testosteron, er omdiskutert, men har sannsynligvis liten betydning.

Behandling

Behandlingen må være spesifikt rettet mot årsaken. Ved psykiske blokkeringer kan man forsøke psykoterapi. Ved nedsatt følsomhet i kjønnsorganene bør det gis konkrete råd og anvisninger med vekt på kraftigere stimuli. Bruk av en kraftig vibrator vil ofte kunne gi ejakulasjon og orgasme. For menn som ønsker barn, er befruktningsaspektet også viktig.

Menn som har problemer med fortidlig sæduttømning, kan om nødvendig forsøke behandling med lokalbedøvende middel eller antidepresjonsmidler (SSRIs) - som begge er vist å ha effekt i studier.

Psykoterapi er særlig aktuelt hos personer der depresjon, angst og distraksjon ødelegger seksualgleden. Behandlingen innebærer rådgiving, eventuelt innføring i øvelser som begge partnerne deltar i. Psykoterapi er særlig aktuelt der prestasjonsangst er hovedproblemet.

Prognose

Langtidsutsiktene er litt varierende. Noen får stadig dårligere seksualfunksjon med årene og velger bort slike aktiviteter. Andre får tilbake gløden og kan ha stor glede av et rikt seksualliv til langt opp i alderdommen.

Vil du vite mer?