Informasjon

Livslang glede av sex

Du blir aldri for gammel til å ha glede av sex og kjærlighet. Et sunt sexliv kan ha en positiv innvirkning på alle sider av livet ditt, inkludert den fysiske helsen og selvtilliten.

Du blir aldri så gammel at du ikke skal kunne fylle behovene for intim kjærlighet, hengivenhet og følelsesmessig nærhet1-2. Kanskje er ikke sex så viktig for deg lenger, og du velger å la det være. Det som teller, er at du har et valg, og du kan velge det som passer deg best.

Mer enn fysisk tilfredsstillelse

Ifølge en artikkel i danske Ugeskrift for læger der det ble samlet informasjon om seksualiteten til 122 tilfeldig utvalgte danske 60-årige kvinner3, hadde halvparten av disse kvinnene seksuell lyst månedlig eller oftere. Like mange hadde samleie månedlig eller oftere. Forfatterne av studien påpekte at kvinnene hadde kunnet utvikle og bevare sexlivet sitt i takt med den seksuelle normglidning som har funnet sted i deres voksenliv, til tross for fordommer mot eldres lyst og seksuelle utfoldelse.

Kvinnenes beskrivelse av en god seksuell opplevelse er at det er mer enn bare fysisk tilfredsstillelse. God tid, etablering av en stemning, av nærhet, et langt forspill og humor var viktige faktorer for en god seksuell opplevelse.

En tilsvarende artikkel, også den i Ugeskrift for læger, om danske 60-årige menns sexliv4, viste at omtrent halvparten av mennene i studien hadde lyst på sex ukentlig eller oftere. Litt over halvparten hadde samleie en gang i måneden eller mer. To tredjedeler onanerte, og to tredjedeler var tilfredse med sitt nåværende seksualliv. I likhet med kvinnene beskrev de en god seksuell opplevelse som mer enn bare en tilfredsstillelse av et fysisk behov.

Neste side