Informasjon

Livslang glede av sex

Partnere må ofte forhandle

Noen velger å fortsette med sex i alderdommen, mens andre velger å la det være en del av fortiden. Ofte må partnere forhandle seg i mellom, for det er ikke nødvendigvis slik at begge parter har de samme behovene. Uansett hva du velger, så skal du ikke være redd for å ta opp temaet med legen din. Kanskje kan nettopp en slik samtale hjelpe deg til å få tilgang på hjelpemidler, medisiner eller trygghet nok til fortsatt å ha glede av seksualiteten din i mange år fremover.

For de som får nye partnere, er det viktig å huske at kjønnssykdommer slett ikke er forbeholdt de unge - bruk kondom!

Forrige side Neste side