Informasjon

Erektil dysfunksjon - impotens

Temaside om Korona

Diagnostikk

Diagnosen stilles etter undersøkelse og samtale. Som nevnt er psykologiske faktorer viktigste årsak til erektil dysfunksjon. Legen vil også ta forskjellige blodprøver, først og fremst for å utelukke sykdommer som kan medføre ereksjonssvikt.

Faktorer som antyder psykisk årsak:

 • Plutselig start av problemet
 • Kortvarig ereksjon
 • God kvalitet på eller bedre opplevelse av spontan-, selvstimulert- eller morgenereksjon
 • For tidlig- eller manglende sædutløsning
 • Problemer eller forandringer i forholdet til partner
 • Viktige livshendelser eller psykologiske problemer

Faktorer som kan indikere kroppslig årsak:

 • Gradvis start av problemet
 • Mangel på nattlige ereksjoner
 • Normal sædutløsning
 • Normal kjønnsdrift (libido)
 • Kroppslige sykdommer som diabetes, nevrologisk sykdom eller hjerte- og karsykdom
 • Operasjoner, stråling eller skader i underlivet
 • Bruk av medisiner
 • Røking, høyt alkoholforbruk, bruk av doping

Unntaksvis kan det hos spesialist være aktuelt å foreta en intrakavernøs injeksjonstest. Ved denne undersøkelsen sprøytes åreutvidende stoffer inn i svamplegemene i penis. Da skal normalt blodmengden i området øke, slik at det oppstår ereksjon. Dersom det lykkes, kan dette være en aktuell behandlingsform.

Forrige side Neste side