Informasjon

Erektil dysfunksjon - impotens

Prognosen

Som nevnt finnes det mange alternative behandlingsmåter ved problemer med impotens. De fleste pasienter får bedret ereksjonsevne etter ulike behandlingsalternativer.

På lang sikt er prognosen avhengig av hvilken årsak man finner til plagene.

Forrige side Neste side