Informasjon

For tidlig utløsning - prematur ejakulasjon

Temaside om Korona

Årsaker

Ekspertene vet ikke sikkert hva som forårsaker for tidlig utløsning. Mens man tidligere trodde at forklaringen utelukkende var psykologisk, så vet vi i dag at fenomenet for tidlig utløsning er mer komplisert og innebærer et komplekst samspill mellom psykologiske og biologiske faktorer.

Psykologiske årsaker

Noen eksperter tror at tidlig seksuell erfaring kan etablere et mønster som er vanskelig å endre senere i livet. Problemer med å få reisning kan også bidra til å danne et mønster med raske utløsninger. Angst eller usikkerhet i den seksuelle situasjonen kan også bidra. 

Biologiske årsaker

Biologiske årsaker er unntaket, men ulike faktorer kan bidra til for tidlig utløsning, for eksempel: Hormonforstyrrelser, sykdommer i nervesystemet eller i urinveiene, eller skader i underlivet. Enkelte medikamenter eller bruk av narkotiske stoffer kan også påvirke utløsningen. En biologisk årsak er mest sannsynlig hvis problemet har vært livslangt (primær prematur ejakulasjon).

Forrige side Neste side