Informasjon

Penisimplantat ved ereksjonssvikt

Penisimplantat er et implantat som blir satt inn i det svampaktige vevet på begge sider i penis. Før en slik operasjon overveies, må alle relevante medikamentelle behandlinger være prøvd.

Ereksjonssvikt

Nedsatt evne til ereksjon, erektil dysfunksjon, er en alvorlig belastning som medfører redusert seksualitet, belastet samliv og nedsatt selvfølelse.

Det antas at ereksjonssvikt i cirka 80 prosent av tilfellene har en tilgrunnliggende organisk årsak. I cirka 20 prosent av tilfellene er årsaken psykisk betinget. Likevel er det ofte betydelige sekundære psykiske problemer forbundet med det som i dagligtale kalles impotens. Etter introduksjonen av sildenafil (Viagra) i 1998 har man hatt et godt medikamentelt tilbud til disse personene.

Noen menn med organisk betinget erektil dysfunksjon kan ikke hjelpes med tabletter eller innsprøytinger av medisin i penis (intrakavernøs injeksjon). Hos disse kan det være riktig å tilby innsetting av et penisimplantat. Innsetting av et slikt implantat gir godt resultat hos de aller fleste som blir operert.

Animasjon av penisimplantat

Vurderinger før inngrepet

Før det overveies å sette inn et implantat, må alle relevante medikamentelle behandlingsmetoder være prøvd. Det vil si både tabletter som Viagra (sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil), intrakavernøse injeksjoner med Caverject, eller Bondil som føres inn i urinrøret.

Det må også være et sterkt ønske fra deg som pasient om å gjenvinne evnen til å oppnå stiv penis og å kunne gjennomføre samleie. Det er viktig at du er fullt informert om hva operasjonen innebærer og hva du kan vente å oppnå. Best resultat får man hos menn som lever i et velfungerende parforhold og der begge parter savner å kunne ha samleie.

Utføring av inngrepet

Operasjonen foregår i spinalbedøvelse eller i narkose, og de fleste kan i dag behandles poliklinisk uten innleggelse. Ved operasjonen blir det svampaktige (kavernøse) vevet på begge sider i penis erstattet av to ekspanderbare sylindere. Man legger et snitt på undersiden av penis helt inne ved roten. Via denne tilgangen settes det inn en sylinder på hver side. Når sylinderen er helt fylt opp med væske, vil det oppnås en ereksjon med tilnærmet normal kaliber av penis. Sylinderne er koblet til et væskereservoar som legges inn i fettvevet nederst i buken. Mellom sylinderne og reservoaret er det plassert en liten pumpe, på størrelse med en valnøtt. Pumpen legges ned i pungen hvor den er lett tilgjengelig. Når det er ønskelig med ereksjon, presses pumpen sammen gjentatte ganger og derved føres væsken fra reservoaret over i sylinderne. Etter bruk presses basis av pumpen sammen, og væsken kan da trykkes fra sylindrene tilbake til reservoaret ved å klemme sammen rundt penis.

Etter operasjonen er det oftest en del hevelse i pungen der pumpen er lagt ned, og misfarging i operasjonsområdet på grunn av blødning er vanlig. Det gis antibiotika i forbindelse med operasjonen og de første påfølgende dagene.

Oppfølging

Pasientene kan som regel reise hjem etter inngrepet og får stingene fjernet hos fastlegen. De utskrives med instruks om å forsøke å bruke pumpen for å fylle sylinderne en gang om dagen, så snart det ikke er for meget hevelse og ømhet. De får også utlevert skriftlig informasjon med tegninger som viser hvordan implantatet er plassert og hvordan det fungerer. De kommer tilbake poliklinisk etter fire uker for å lære å bruke implantatet og for vurdering av om forholdene er normalisert så meget at de kan ha samleie. Etter dette oppfordres pasienten til primært å ta kontakt med egen lege hvis det oppstår noen problemer.

Det er en viss risiko for komplikasjoner, som ved all annen kirurgi av denne typen. Den alvorligste komplikasjonen er infeksjon eller "gnagsår" som gjør det nødvendig å fjerne sylindrene, noe som inntreffer hos et par prosent. Ettersom svampvevet er ødelagt ved innsettingen av protesen, vil det ofte føre til en enda dårligere situasjon for pasienten enn før operasjonen. I enkelte tilfeller kan det lykkes å sette inn et nytt implantat når infeksjonen er gått tilbake. Det forekommer fortsatt tekniske komplikasjoner og funksjonssvikt ved protesen hos noen. Etter gjennomsnittlig fire år vil omtrent ti prosent ha vært igjennom et nytt kirurgisk inngrep som nesten alltid fører til normal funksjon av implantatet.

Resultater

Erfaringer fra ulike deler av verden viser at cirka 85 prosent av pasientene er meget fornøyd med resultatet. Omtrent 75 prosent av pasientenes partnere synes at penis er stor nok og fungerer tilfredsstillende etter operasjonen. Og over 50 prosent av partnerne synes at deres ikke-seksuelle forhold er blitt bedret etter operasjonen. Dette er i overensstemmelse med norske erfaringer.

Vil du vite mer?