Informasjon

Seksuelle variasjoner

Seksuelle variasjoner refererer til seksuelle ønsker og atferder som ligger utenfor det som oppfattes som normalt. Skjønt, hva som er uvanlig og atypisk varierer mellom kulturer og fra en tidsperiode til en annen.

Hva menes med seksuelle variasjoner?

Seksuelle variasjoner, parafilier, beskrives også som avvikende seksuell atferd. De kan defineres som tilstander der en persons seksuelle tilfredsstillelse avhenger av en uvanlig seksuell aktivitet som innebærer bruk av spesielle sexobjekter. Slike tilstander er langt vanligere blant menn enn kvinner.

Neste side