Informasjon

Skjev penis - krummerik, Peyronies sykdom

Skjev penis er en unormal krumming av penis. Krummingen er best synlig ved ereksjon. Det skilles mellom medfødt krumning av penis og tilstanden induratio penis plastica, som utvikler seg i voksen alder.

Hva er skjev penis?

Urinveier og mannlige kjønnsorgan

Skjev penis er en unormal krumming av penis. Krummingen er best synlig ved ereksjon. Det skilles mellom medfødt krumning av penis (krummerik) og tilstanden induratio penis plastica, som utvikler seg i voksen alder. Induratio penis plastica kalles også Peyronies sykdom - etter at den franske kirurgen François Gigot de La Peyronie beskrev tilstanden i 1743. Det er en betennelsestilstand som i sin aktive fase ofte medfører smerter og ømhet i penis.

Induratio penis plastica er ikke uvanlig. Tilstanden synes å ramme opp mot ti prosent av alle menn. Forekomsten øker med alderen. Noen har bare beskjedne plager, mens andre får så uttalte plager at det kan være vanskelig eller umulig å gjennomføre samleie.

Medfødt krumning av penis er en sjelden tilstand. 

Årsaker

Tilstanden kan være medfødt (krummerik). Det finnes da bindevevsknuter i svamplegemene i penis. Dette fører til arrdannelser og noe skrumping av vev, med skjevstilling av penis som resultat. En slik krumning kan være uttalt, opptil 90 grader. Årsaken er ukjent. Tilstanden kan ses i forbindelse med andre misdannelser, men den kan også være den eneste forandringen.

Ved Peyronies sykdom er årsaken også usikker, men sannsynligvis skyldes tilstanden små skader med mindre blødninger inne i penis. Gjentatte slike blødninger kan over tid føre til arrvevsdannelse og skjevutvikling av penis. Vanligvis utvikles tilstanden i to faser: I starten preges tilstanden av ømhet og smertefulle ereksjoner og gradvis økende skjevhet av penis. Neste stadium er karakterisert av stabil skjevhet, og smertene blir etter hvert borte. Betennelsesstadiet går gjerne over i løpet av omtrent ett år, og etterlater varierende grader av arraktig fortykkelse i penisvevet. Det funksjonelle resultatet kan være nedsatt ereksjonsevne, en timeglassformet erigert penis eller rett og slett en skjev penis. I en del tilfeller er samleie umulig eller smertefullt for både pasient og partner.

Dersom tilstanden er så plagsom at det er behov for behandling, vil du bli henvist til en spesialist i urinveiskirurgi. Bilder tatt av erigert penis hjemme kan være til hjelp, og bør tas i flere vinklinger. Legen vil kunne ha behov for å undersøke penis i erigert tilstand til tross for bilder, dette medfører vanligvis en innsprøyting av ereksjonsfremmende stoffer i svamplegemene i penis.

Symptom

De fleste med skjev penis har ingen andre plager enn at penis er skjev. Hos de med Peyronies sykdom vil det være en periode med smerter i penis. Ettersom skjevutviklingen pågår, vil det føre til vansker med å få reisning (ereksjon), og problemer med å gjennomføre samleie på grunn av smerter eller ubehag. Den medfødte varianten blir først plagsom i puberteten.

Behandling

Ser man bort fra kirurgi, finnes det ingen behandling av skjev penis som helbreder tilstanden, men mange behandlingsformer er forsøkt. Medikamenter, injeksjon av medikamenter i arrvevet, sjokkbølgebehandling og iontoforese er noen.

Det at mange ulike behandlingsformer har vært forsøkt, gjenspeiler bare det faktum at ingen av behandlingsformene er gode.

I 2015 godkjente Legemiddelverket et nytt medikament (Xiapex) som er beregnet på innsprøytning i bindevevsknutene. Medikamentet består av enzymer som bryter ned bindevev. Vanlig prosedyre er at dette sprøytes inn i bindevevet to ganger med to dagers mellomrom. Deretter skal man den neste måneden daglig tøye og strekke på arrvevet. Behandlingen kan gjentas ytterligere tre ganger. Forskning viser at effekten ikke er svært god, men likevel klart bedre enn narremedisin. Studier har vist at pasienter som i utgangspunktet hadde en skjevhet på 30-90 grader fikk redusert skjevheten med gjennomsnitt 17 grader (mot 9 grader ved narremedisin). For noen kan dette være en funksjonelt viktig forskjell. I 2020 ble Xiapex avregistrert av kommersielle grunner (!).

Kirurgi er aktuelt i de tilfeller der medisinsk behandling har vært mislykket, eller når det foreligger større skjevheter eller betydelige ereksjonsproblemer. Kirurgi er den mest effektive behandlingen. Mellom 50 og 75 prosent av skjevstillingene vil bli tilfredsstillende korrigert, men hos noen kan det oppstå ny skjevhet som nødvendiggjør ny operasjon. Kirurgi innbærer risiko for komplikasjoner som forkortet penis, tap av følesans i glans penis, nerveskader. Ved induratio penis plastica skal det gå minst ett år fra krumningsprosessen er avsluttet før det er aktuelt å operere.

Prognose

Denne tilstanden går bare unntaksvis (hos færre enn ti prosent) tilbake av seg selv. Studier viser at vel ti prosent opplever bedring etter fem til ti år, cirka 40 prosent rapporterer at tilstanden er stabil, og hos 40-50 prosent oppleves en gradvis forverring. Ved den medfødte formen er resultatet av operativ behandling tilfredsstillende hos tre av fire.

Vil du vite mer?