Informasjon, veiviser

Akutt stans i vannlatingen

Akutt stans i vannlatingen, akutt urinretensjon, er en tilstand med plutselig oppstått manglende evne til å late vannet. Tilstanden er smertefull og krever behandling med kateter.

Hva er akutt stans i vannlatingen?

 • Akutt stans i vannlatingen, akutt urinretensjon, er en tilstand med plutselig oppstått manglende evne til å late vannet. Tilstanden er smertefull og krever behandling med kateter
 • Ved betydelig utvidelse/utsprengning av urinblæren mister muskulaturen i blæreveggen fullstendig evnen til å trekke seg sammen
 • Det er risiko for nyreskade på grunn av økt trykk gjennom utvidete urinledere opp til nyrebekkenet
 • Uten tidlig og riktig behandling kan komplikasjonene bli varige

Forekomst

 • Tilstanden forekommer hyppigst hos eldre menn. En mann i 70-årene har 10 prosent sjanse og en mann i 80-årene har 30 prosent sjanse for å oppleve en episode med akutt stans i vannlatingen
 • Tilstanden er sjelden hos barn eller kvinner - forholdet mann:kvinne er 15:1

Viktige vurderinger

 • Fire hovedårsaker må vurderes:
  • Er det noe som stenger av urinrøret?
  • Er det en skade i nervesystemet?
  • Kan problemet være forårsaket av en medisin?
  • Kan det være en psykisk forklaring?
 • Svekkede eller demente personer reagerer ofte kun med uro ved stans i vannlatingen
 • Etter førstegangs stans i vannlatingen vil over halvparten risikere en ny stans i løpet av en uke
Neste side