Informasjon

Forstørret bryst - gynekomasti

Forstørrede bryster hos gutter og menn betegnes gynekomasti. Hos gutter er dette i de aller fleste tilfeller et normalfenomen i puberteten. Hos yngre menn skal man lete etter mulig underliggende årsak.

Hva er gynekomasti?

Gynekomasti

Gynekomasti er en forstørrelse av det ene eller begge bryst hos en gutt eller mann. Tilstanden skyldes økning i kjertelvevet i brystet. Forbigående opptrer gynekomasti hos de aller fleste guttebarn rett etter fødselen og hos halvparten av alle gutter i puberteten. Tilsynelatende (pseudo-)gynekomasti er meget hyppig blant overvektige gutter og menn.

Årsak

Det er en ufarlig og forbigående tilstand hos gutter i puberteten og skyldes hormonendringer. Tilstanden betegnes fysiologisk gynekomasti eller pubertal gynekomasti. Halvparten av alle gutter vil oppleve fysiologisk gynekomasti. Tilstanden starter typisk i 13-14 års alderen og skyldes enten økte konsentrasjoner av det kvinnelige kjønnshormonet østradiol, forsinket produksjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron eller økt følsomhet for normale mengder østrogen. Utover de forstørrede brystene foreligger ingen symptomer eller funn forøvrig, og for de fleste går dette spontant tilbake uten behov for inngripen. Fysiologisk gynekomasti hos ungdommer går vanligvis tilbake i løpet av et halvt til to år etter debut.

Vedvarende pubertal gynekomasti foreligger hvis symptomene vedvarer etter to år eller etter 17 årsalderen. I disse tilfellene bør tilstanden utredes. Bruk av medikamenter eller stoffer forbundet med gynekomasti, eller underliggende sykdom, er de vanligste årsakene til ikke-fysiologisk gynekomasti. Hvis ingen årsak påvises, og pasienten ønsker behandling, kan det gis tilskudd med testosteron eller bruk av østrogendempende midler, eller henvises til kirurgi.

I sjeldne tilfeller skyldes gynekomasti at testiklene produserer for lite testosteron (primær hypogonadisme). En slik tilstand bør alltid mistenkes hos en ungdom med vedvarende pubertal gynekomasti. Den mest kjente tilstanden er Klinefelters syndrom, der halvparten har gynekomasti. Andre karakteristiske funn hos de med Klinefelter er at høyden fra fot til isse er mindre enn avstanden mellom utstrekte hender. Testiklene er små, og det mangler sekundære kjønnstrekk som behåring rundt kjønnsorganene.

Blant yngre menn er dette en sjelden tilstand som opptrer hos færre enn én prosent. I disse tilfellene må man utelukke kreft i testikkelen fordi det i noen tilfeller medfører forstørrede bryst. Andre årsaker kan være bivirkninger av medisiner, stoff- og alkoholmisbruk. Både anabole steroider og bruk av marihuana, heroin, amfetamin kan gi varig gynekomasti.

Cirka 65 prosent av alle menn mellom 50 og 80 år får noen grad av gynekomasti. Tilstanden er som regel godartet, men den kan også skyldes en sykdom.

Hos 25 prosent finner man ingen årsak til gynekomasti.

Diagnosen

Målet med undersøkelsen er å utelukke underliggende sykdom. Sykehistorien og undersøkelsen av pasienten er da viktig. Særlig legges det vekt på å kontrollere testiklene og se etter tegn til leversykdom. I noen tilfeller kan blodprøver være til nytte. Unntaksvis er det behov for bildediagnostikk.

Vær oppmerksom på at menn med Klinefelters syndrom har 16-30 ganger høyere risiko for brystkreft enn andre menn, noe som kan nødvendiggjøre bildediagnostikk ved uklarhet om brystforstørrelsen.

Behandling

Siden gynekomasti nesten aldri er uttrykk for en sykdom, er behandling uaktuelt. Det viktigste er å berolige personer med gynekomasti om at det er en uskyldig tilstand. Ved fysiologisk gynekomasti kan det være fornuftig at gutten kontrolleres et par ganger i året hos fastlegen.

Medikamentutløst gynekomasti går som regel tilbake i løpet av et par måneder etter at bruken av legemidlet er stanset. Vektreduksjon har gunstig effekt på gynekomasti hos overvektige.

Vil du vite mer?