Informasjon

Sædprøve

En sædprøve kan gi informasjon om produksjon og transport av sædceller (spermier) og kan påvise faktorer med negativ effekt på spermiefunksjonen.

Hva er en sædprøve?

En sædprøve kan gi informasjon om produksjon og transport av sædceller (spermier) og kan påvise faktorer med negativ effekt på spermiefunksjonen. Det er sammenheng mellom ulike målbare egenskaper ved sæden og sannsynlighet for befruktning, men resultatene fra sædanalysen kan ikke forutsi en manns befruktningsevne.

Hvordan dannes spermier?

Anatomiske strukturer testikkel.
Anatomiske strukturer testikkel.

Produksjonen av spermier er hormonelt regulert. I tillegg er vekstfaktorer som produseres lokalt i testikkelen, viktige i reguleringen av spermiedannelsen (spermatogenesen).

Hos mennesket tar det omtrent 75 dager for en spermie å utvikles i testikkelen. Modningsprosessen i bitestikkelen tar ytterligere to uker.

De siste tre ukene av spermiedannelsen, som kalles spermiogenesen, er temperaturfølsom. Ved infeksjoner og feber, bruk av varmt og tett tøy og høy omgivende temperatur kan spermatogenesen derfor påvirkes. 

Når er det aktuelt å ta sædprøve?

Sædprøve blir først og fremst tatt i forbindelse med utredning av ufrivillig barnløshet - hos par som har forsøkt å oppnå graviditet uten suksess i minst 1 år. I tillegg tas sædprøve etter sterilisering for å kontrollere at operasjonen har vært vellykket. Noen ganger tas sædprøver i forbindelse med kartlegging av yrkes-, miljø- eller behandlingseffekter.

Om sæden

Vel halvparten av volumet av sæd (ejakulatet) består normalt av sekret fra sædblærene, som ligger en på hver side av prostatakjertelen, mens knapt halvparten er prostatasekret. Spermiene, væske fra testikkelen og kjertler langs urinrøret utgjør kun 2-3 volumprosent. En stor del av sekretet som kommer fra prostata og sædblærene, produseres i forbindelse med ejakulasjonen og er avhengig av graden av stimulering.

Sæduttømningen (ejakulasjonen) er en trinnvis prosess, og spermiene tømmes ut først sammen med prostatasekretet. Til slutt tømmes sædblærenes sekret ut sammen med et fåtall spermier. Spermiene som kommer sammen med prostatasekretet, har større bevegelighet og overlevelse enn de som er i sædblæresekretet.

Prøvetaking

Sædanalyse bør utføres ved et laboratorium som bruker standardiserte metoder. Laboratorieprøven produseres ved masturbasjon - og helst ved fremmøte på laboratoriet - og oppbevares lyst i nærvær av oksygen.

Sædanalysen består i å vurdere antall spermier, deres bevegelighet, levedyktighet, utseende og funn av antistoffer.

Vurdering av prøven

Sædanalysen bør gjøres tidlig i fertilitetsutredningen1. Prøvesvaret kan være vanskelig å tolke og gir ikke et entydig svar på en manns befruktningsevne. Ettersom målet er graviditet og fødsel av et friskt barn, bør utredningen av paret ses på som én felles utredning, der man alltid må ta i betraktning kvinnens alder.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Barratt CL. Semen analysis is the cornerstone of investigation for male infertility. Practitioner 2007; 251: 8 - 10. PubMed
  2. Björndahl L, Haugen TB. Hva forteller en sædanalyse?. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 320-3. PubMed
  3. Pound N, Javed MH, Ruberto C et al. Duration of sexual arousal predicts semen parameters for masturbatory ejaculates. Physiol Behav 2002; 76: 685-9. PubMed
  4. Björndahl L, Kvist U. Sequence of ejaculation affects the spermatozoon as a carrier and its message. Reprod Biomed Online 2003; 7: 440-8. PubMed
  5. Björndahl L, Kjellberg S, Kvist U. Ejaculatory sequence in men with low sperm chromatin-zinc. Int J Androl 1991; 14: 174-8. PubMed
  6. Björndahl L, Kvist U. Influence of seminal vesicular fluid on the zinc content of human sperm chromatin. Int J Androl 1990; 13: 232-7. PubMed