Informasjon

Sædprøve

En sædprøve kan gi informasjon om produksjon og transport av sædceller (spermier) og kan påvise faktorer med negativ effekt på spermiefunksjonen.

Hva er en sædprøve?

En sædprøve kan gi informasjon om produksjon og transport av sædceller (spermier) og kan påvise faktorer med negativ effekt på spermiefunksjonen1. Det er sammenheng mellom ulike målbare egenskaper ved sæden og sannsynlighet for befruktning, men resultatene fra sædanalysen kan ikke forutsi en manns befruktningsevne.

Hvordan dannes spermier?

Anatomiske strukturer testikkel.
Anatomiske strukturer testikkel.

Produksjonen av spermier er hormonelt regulert. I tillegg er vekstfaktorer som produseres lokalt i testikkelen, viktige i reguleringen av spermiedannelsen (spermatogenesen).

Hos mennesket tar det omtrent 75 dager for en spermie å utvikles i testikkelen. Modningsprosessen i bitestikkelen tar ytterligere to uker.

De siste tre ukene av spermatogenesen, som kalles spermiogenesen, er temperaturfølsom. Infeksjoner som forårsaker temperaturstigning, kan derfor påvirke denne prosessen. Spermatogenesen kan også påvirkes av ulike sykdommer, miljø- og livsstilsfaktorer samt visse medikamenter.

Når er det aktuelt å ta sædprøve?

Sædprøve blir først og fremst tatt i forbindelse med utredning av ufrivillig barnløshet. I tillegg tas sædprøve etter sterilisering for å kontrollere at operasjonen har vært vellykket. Noen ganger tas sædprøver i forbindelse med kartlegging av yrkes-, miljø- eller behandlingseffekter.

Om sæden

Omtrent to tredeler av sæden (ejakulatet) består normalt av sekret fra sædblærene, en på hver side som ligger tett inntil prostatakjertelen, mens en tredel er prostatasekret. Spermiene, væske fra testikkelen og kjertler langs urinrøret utgjør kun noen få volumprosent. En stor del av sekretet som kommer fra prostata og sædblærene, produseres i forbindelse med ejakulasjonen og er avhengig av graden av stimulering2.

Sæduttømningen (ejakulasjonen) er en trinnvis prosess, og spermiene tømmes ut først sammen med prostatasekretet. Til slutt tømmes sædblærenes sekret ut sammen med et fåtall spermier3. Spermiene som kommer sammen med prostatasekretet, har større bevegelighet og overlevelse enn de som er i sædblæresekretet4-5.

Prøvetaking

Sædanalyse bør utføres ved et laboratorium som bruker standardiserte metoder1. Laboratorieprøven produseres ved masturbasjon og oppbevares lyst i nærvær av oksygen.

Sædanalysen består i å vurdere antall spermier, deres bevegelighet, levedyktighet, utseende og funn av antistoffer.

Vurdering av prøven

Sædanalysen bør gjøres tidlig i fertilitetsutredningen6. Prøvesvaret kan være vanskelig å tolke og gir ikke et entydig svar på en manns befruktningsevne. Ettersom målet er graviditet og fødsel av et friskt barn, bør utredningen av paret ses på som én felles utredning, der man alltid må ta i betraktning kvinnens alder.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Björndahl L, Haugen TB. Hva forteller en sædanalyse?. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 320-3. PubMed
  2. Pound N, Javed MH, Ruberto C et al. Duration of sexual arousal predicts semen parameters for masturbatory ejaculates. Physiol Behav 2002; 76: 685-9. PubMed
  3. Björndahl L, Kvist U. Sequence of ejaculation affects the spermatozoon as a carrier and its message. Reprod Biomed Online 2003; 7: 440-8. PubMed
  4. Björndahl L, Kjellberg S, Kvist U. Ejaculatory sequence in men with low sperm chromatin-zinc. Int J Androl 1991; 14: 174-8. PubMed
  5. Björndahl L, Kvist U. Influence of seminal vesicular fluid on the zinc content of human sperm chromatin. Int J Androl 1990; 13: 232-7. PubMed
  6. Barratt CL. Semen analysis is the cornerstone of investigation for male infertility. Practitioner 2007; 251: 8 - 10. PubMed