Informasjon

Urologisk utredning

Urologi er læren om sykdommer i de nedre urinveiene. Det er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i urinlederne, urinblæren, urinrøret og hos menn prostatakjertelen og pungen.

Hva er urologi?

Urologi er læren om sykdommer i urinveiene og mannens kjønnsorganer. Det er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i urinlederne, urinblæren, urinrøret og hos menn prostatakjertelen og pungen.

Sykdommer kan være betennelser, svulster, steiner i urinveiene, innsnevringer i urinveiene (f.eks. forstørret prostatakjertel), impotens.

Eksempler på urologiske sykdommer:

 • Fødselsskader
 • Betennelsestilstander
 • Kreft - ett av fem krefttilfeller starter i urologiske organer: nyrer, urinledere, blære, urinrør, prostata, testikler og penis
 • Steiner i urinveiene
 • Problemer med treg vannlating - f.eks. med forstørret prostata
 • Urinlekkasje
 • Nyresvikt som krever transplantasjon
 • Ufrivillig barnløshet
 • Ereksjonssvikt

Urologer har ekspertise i sykdommer i nedre urinveier. Selv om noen få urologer driver privat praksis, jobber de aller fleste i sykehus. Mye utredning og behandling av sykdommer i nedre urinveier foregår derfor ved sykehusenes poliklinikker eller inne på sykehuset.

Undersøkelse av nedre urinveier

Utredning av mulig sykdom i nedre urinveier består i klargjøring av sykehistorie, kroppsundersøkelse, laboratorieundersøkelser, funksjonsundersøkelser og bildediagnostikk.

Sykehistorien

Sykehistorien får urologen rede på gjennom å intervjue deg. Innholdet i samtalen bestemmes selvfølgelig av dine aktuelle plager. Det overordnede målet for legen er å få en klar fremstilling av symptomenes art og hvordan de har utviklet seg over tid. Fremtredende symptomer kan være vannlatingsproblemer, urinlekkasje, blod i urinen, smerter fra urinveiene.

Legen vil i løpet av samtalen spørre deg ut om:

 • Når plagene startet?
 • Hva de består i?
 • Hvordan de har utviklet seg?
 • Hva forverrer?
 • Hva lindrer?
 • Har du nattlige plager?
 • Hvordan er formen din?
 • Tidligere sykdommer?
 • Har du prøvd medisiner og hvordan har disse virket?
 • Hvordan fungerer du på jobben og/eller i det daglige?
 • Eventuelle andre mer detaljerte spørsmål knyttet til dine plager.

Tenk gjennom disse spørsmålene før du møter legen. Det kan gjøre det lettere for deg å svare på spørsmål, og du kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Kroppsundersøkelsen

Den fysiske undersøkelsen er som regel konsentrert om de ytre kjønnsorganer hos mannen, nedre del av magen og endetarmen. Hos menn er en viktig del av undersøkelsen å kjenne på prostatakjertelen, noe legen gjør ved å føre en finger opp i endetarmen din og kjenne på kjertelen. Ellers gjør legen en generell undersøkelse av deg.

Hos kvinner gjøres ofte en undersøkelse av underlivet - en gynekologisk undersøkelse.

Laboratorieundersøkelser

Blodprøver har ofte en begrenset nytte i utredningen av sykdom i nedre urinveier. Undersøkelse av urinen er gjerne viktigere - særlig hvis man leter etter infeksjon eller om det blør et sted i urinveiene.

Bildediagnostikk

En nøyaktig diagnose av sykdom i nedre urinveier vil ofte kreve bildeundersøkelser. I dag er ultralyd gjerne den første og viktigste undersøkelsen, men av og til er røntgen nyttig. I noen tilfeller kreves mer avansert teknologi som scintigrafi, CT og MR. I jakten på kreft i prostatakjertelen er ultralydundersøkelse via endetarmen og nåleprøver for å hente ut vev til mikroskopi fra prostata viktige undersøkelser.

Cystoskopi

Cystoskopi er en undersøkelse der legen fører et skop inn gjennom urinrøret og opp i urinblæren. Gjennom skopet kan legen studere slimhinnen, og det kan tas vevsprøver til mikroskopi.

Andre undersøkelser kan også være aktuelle, avhengig av hva som feiler deg
.