Informasjon

Krokfinger, Dupuytrens kontraktur

Dette er en fortykkelse av bindevevshinnen i håndflaten. Over tid kan det føre til at en eller flere fingre blir krokete, og det blir umulig å strekke ut disse fingrene.

Hva er Dupuytrens kontraktur?

Dupuytrens kontraktur

En bindevevshinne, palmarfascien eller palmaraponeurosen, befinner seg mellom huden og senene i hånden. Hos noen oppstår en økende fortykkelse, fibrose, av denne hinnen over senene som bøyer særlig ringfingeren og lillefingeren. Det er en langsom prosess som gjerne starter med at det dannes en knute i håndflaten. 

I tidlige stadier kan man oppleve litt ubehag når man belaster håndflaten. Bindevevsdannelsen øker gradvis, og etter noen år kan man oppleve at det dannes fortykkede, harde strenger som blir til stramme bånd som bøyer de aktuelle fingrene og trekker dem inn mot håndflaten - det oppstår en kontraktur. Det finnes også en sjelden, beslekted tilstand (Ledderhose sykdom) som rammer bindevevshinnen i fotsålen, plantarfascien. 

Ved langtkommen Dupuytrens kontraktur kan det bli umulig å strekke ut en eller flere fingre. På sikt kan det føre til at hånden blir knyttet, slik at du ikke kan åpne den. I cirka halvparten av tilfellene vil tilstanden omfatte begge hendene. Dersom bindevevsdragene blir så korte at hånden er knyttet hele tiden, kan sykdommen også medføre hudproblemer. 

Forekomsten øker med alderen og er 5-10 ganger hyppigere blant menn enn kvinner. I en islandsk studie fant forskerne tilstanden hos 7 prosent av menn i alderen 45-49 år og hos opptil 40 prosent i alderen 70-74 år. Det er imidlertid langt fra alle som har så alvorlige plager at det er nødvendig med behandling. Jo yngre du er når tilstanden oppstår, jo raskere ser det ut til at tilstanden utvikler seg.

Det er heller ikke slik at tilstanden alltid utvikler seg og blir stadig mer uttalt. I en nederlandsk studie fant forskerne at hos opptil 75 prosent av pasientene stabiliserte tilstanden seg, og den kunne endog gå tilbake.

Neste side