Informasjon

Ganglion

Et ganglion er en cyste - en væskefylt dannelse omgitt av en hinne - med geleaktig innhold. Utgangspunktet for ganglionet er en leddkapsel eller en seneskjede.

Hva er et ganglion?

Ganglionet vises som en en hevelse eller kul, oftest over håndleddet (se bilde), men det kan også finnes over fingerledd, eller over seneskjeder på undersiden av håndledd/fingre. Kulen merkes vanligvis på grunn av utseendet, men den kan i enkelte tilfeller gi smerter når den er spent. En sjelden gang oppstår ganglier andre steder enn i hendene, f.eks. rundt knærne eller på føttene.

Ganglion forekommer i alle aldre og hos begge kjønn, hyppigst i aldersgruppen 20-50 år. Tilstanden er tre ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Årsak

Årsaken til dannelse av ganglion er ikke sikkert kjent. Sannsynligvis er forklaringen at det har dannet seg en utposning med utspring fra leddkapselen i hånd- eller fingerledd, eller fra seneskjeden som holder senene på plass rundt håndleddet. Det kan foreligge en medfødt disposisjon. En risikofaktor synes å være gjentatt ensidig belastning av håndleddet.

Diagnosen

Ganglier kan være tilstede som tydelige hevelser, eller de markerer seg kun som (hånd)leddsmerter. Diagnosen stilles på grunnlag av hevelsens utseende og lokalisasjon. Andre prøver eller undersøkelser er unødvendige.

Ved uklare leddsmerter i håndleddet kan MR og/eller ultralyd være aktuelt for å avklare om det er forandringer inne i leddet. I forbindelse med slike undersøkelser kan det noen ganger avdekkes et ganglion.

Behandling

Ganglion

Et ganglion går tilbake av seg selv i halvparten av tilfellene, men det kan også dukke opp på nytt. Det er derfor fornuftig å være avventende med eventuell behandling hvis ikke hevelsen er smertefull eller hemmer håndledds- eller fingerfunksjonen. Dersom tilstanden gir ubehag, kan det være grunn til å vurdere behandling.


Kirurgisk fjerning av ganglion er aktuelt ved mye plager og mislykkede forsøk på å fjerne cysten(e), som ved å tappe ut innholdet. Kirurgi oppfattes som ganske effektivt, men hvis inngrepet ikke er utført korrekt, så er det muligheter for at ganglionet vil komme tilbake.Den enkleste behandlingen er at legen punkterer cysten med en litt grov nål og suger ut det gelatinøse innholdet. Ganske mange får tilbakefall ved at cysten gjenoppstår. I ulike oppfølgingsstudier spriker resultatene. Det ser ut til at behandlingen er effektiv hos 30-70 prosent.

Prognose

Ganglion er en ufarlig tilstand. Tilstanden gir hos de fleste lite plager og trenger vanligvis ikke behandling. Ganglier kan i enkelte tilfeller trykke på nerver i hånden og gi nummenhetsfølelse og kraftnedsettelse i hånden.

Cystene kan variere i størrelse og går ofte bort av seg selv etter noen måneder. En britisk undersøkelse viste at ganglioncysten forsvant av seg selv i halvparten av tilfellene. Blant dem som ble operert, kom ganglionet tilbake hos ca. halvparten. Nettoeffekten ble derfor den samme.

Vil du vite mer?

  • Ganglion - for helsepersonell