Informasjon

Senebetennelse i håndleddet

Senebetennelser i håndleddet er ganske vanlig og skyldes som regel overbelastning. Behandlingen er avlastning, eventuelt NSAIDs, eventuelt kortisonsprøyter.

Hva er senebetennelse i håndleddet?

Senebetennelse i håndleddet, håndleddstendinopati, er mindre vanlig enn senebetennelser i albue og skulder. Senebetennelse i håndleddet er en tilstand der muskelsener og seneskjeder i håndleddet er betente. Slike plager kommer gjerne etter ensidig belastning av håndleddet, og de medfører smerter, hevelse og nedsatt funksjon i hånden. Noen ganger kan man kjenne at det "knirker" i senene.

Seneskjeder i håndflaten


Årsak

Omkring håndleddet finnes det mange muskelsener, senefester og seneskjeder (disse omgir senene og bidrar til at senene glir smidig i forhold til hverandre eller i forhold til tilliggende bein). Disse strukturene kan bli betente (inflammerte) ved overbelastning, eller i sjeldne tilfeller oppstår betennelsen etter en skade (støt, slag, kutt). Når seneskjeden er betent og hoven, vil senen få trangere rom å bevege seg i, noe som medfører smerte ved bruk av håndleddet.

Man er utsatt for å utvikle denne typen betennelse ved overbelastning som skyldes gjentatt ensidig bruk av håndleddet. Enkelte yrker innebærer en risiko for slike tilstander, for eksempel yrker som medfører mye og intens skriving på tastatur. Du er også ekstra utsatt ved graviditet, hvis du har leddgikt og ved eventuell skade mot håndleddet.

Diagnostikk

Typiske symptomer, hvor smertene sitter og hvordan de oppsto, er som regel nok til å stille diagnosen. Legen vil dessuten foreta en grundig undersøkelse av håndleddet ditt og kan gjøre funn som bekrefter diagnosen. Andre prøver eller undersøkelser har liten verdi.

Behandling

Hensikten med behandlingen er å avlaste håndleddet og fingrene slik at betennelsen går tilbake.

Det er viktig at hånden holdes i ro og avlastes. Dette er det primære behandlingstiltaket sammen med støttebind og smertestillende tabletter.

Ved medikamentell behandling er "giktmedisiner" (NSAIDs), som er betennelsesdempende og smertestillende, hovedmiddelet. Også innsprøyting av steroider med samme virkning, kan være aktuelt der betennelsen ikke går over etter et par uker.

Dersom betennelsen varer i over 2 uker, kan det være aktuelt å henvise til fysioterapeut. Ved belastning og styrketrening innen smertegrensen kan bruk av elastisk støttebind lette gjennomføringen av behandlingen.

Kun i kroniske tilfeller vil det bli aktuelt med kirurgi. Man vil da splitte seneskjeden for å øke rommet senen kan bevege seg i.

Senebetennelse i håndleddet, prognose

I de aller fleste tilfeller går betennelsen tilbake når hånden avlastes og får ro.

Vil du vite mer?