Informasjon

Heberdens knuter

Heberdens knuter er benet utvekst ved de ytterste fingerleddene (DIP-leddene). Som regel finnes disse forandringene på de fleste fingrene.

Hva er Heberdens knuter?

Heberdens knuter er benete utvekster ved de ytterste fingerleddene (DIP-leddene). Som regel finnes disse forandringene på de fleste fingrene. Tilstanden kan være forbundet med slitasjeforandringer (artrose) i leddet. Det har vært vanlig å oppfatte Heberdens knuter som uttrykk for at det foreligger artrose i fingerleddene, men det er ikke alltid tilfelle. Tilstanden ble første gang beskrevet av den engelske legen Sir William Heberden (1710-1801), derav navnet.

Tilstanden regnes å være den vanligste formen for artrose. Kvinner er mer utsatte enn menn, og forekomsten øker med alderen.

Årsak

Det synes å være en arvelig disposisjon for å få Heberdens knuter. Knutene oppstår vanligvis ikke i den akutte fasen når artroseforandringene utvikler seg, men de kommer i den etterfølgende kroniske fasen. Heberdens knuter kan også oppstå etter en skade, og uratkrystaller kan påvises i knutene hos enkelte pasienter med podagra (urinsyregikt).

I den akutte fasen kan leddene bli røde, varme og ømme å ta på. Leddene er på dette tidspunkt litt hovne på grunn av økt ansamling av væske inne i leddet. Det kan oppstå tildels plagsomme smerter, som ofte kommer som støt og med en følelse av brenning og stikking i huden over leddene. Etter flere måneder når tilstanden er over i den kroniske fasen, går betennelsesforandringene tilbake og de benete utvekstene oppstår over DIP-leddene. På dette tidspunkt er leddene vanligvis smertefrie, og den karakteristiske deformeringen blir tydelig.

Heberdens knuter og artrose

Sammenhengen mellom Heberdens knuter og artrose andre steder i kroppen er uklar. Studier har vist at sammenhengen mellom funn av Heberdens knuter og artroseforandringer er svak, noe som antyder at de to typene utvekst ikke skyldes samme underliggende prosess. Forskere har også funnet at røntgenologiske slitasjeforandringer (DIP-osteofytter) er mer spesifikke (81 prosent vs 52 prosent) enn Heberdens knuter som indikatorer på artrose i andre ledd. Funn av Heberdens knuter er i seg selv ingen god markør for funn av artrose i andre av kroppens ledd.

Symptomer

Tilstanden gir leddsmerter, morgenstivhet og tap av bevegelighet av ytterleddene. Harde knuter utvikler seg svarende til DIP-leddene. Det er hevelse og smerter forbundet med bevegelse av leddene. Smerten i leddene blir vanligvis verre etter mye aktivitet og etter lange perioder med inaktivitet. Noen opplever ubehag i leddene før og under værskifte.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og de typiske kulene som dannes ved ytterleddene på fingrene. Det er vanligvis ikke behov for ytterligere undersøkelser. Hos pasienter med psoriasis kan det noen ganger være vanskelig å skille mellom Heberdens knuter og leddgikt som følge av psoriasis.

Behandling

I de aller fleste tilfeller er det ikke behov for behandling. Dog kan det være aktuelt med svake smertestillende medisiner eller NSAIDs i den fasen som kan være preget av smerter. Når knutene kommer, er ofte den mest smertefulle fasen i utviklingen av Heberdens knuter over.

Vil du vite mer?