Informasjon

Betennelse i slimposen i albuen

Slimposen (bursaen) på baksiden av albuen blir ofte betent. Som regel er det tilstrekkelig behandling å beskytte albuen mot støt og trykk noen dager, men i noen tilfeller brukes betennelsesdempende middel.

Hva er olecranonbursitt?

Albueledd

En bursa er en geléliknende sekk, en slimpose, som vanligvis inneholder en liten mengde leddvæske. Bursaen ligger vanligvis mellom en sene og enten bein eller hud, og den beskytter mot friksjon og letter bevegelser av tilliggende strukturer som beveger seg i forhold til hverandre. En bursa fungerer omtrent som olje som brukes som smøremiddel i mekaniske innretninger, f.eks. på en sykkel. Det finnes over 150 bursae i kroppen. Noen er overflatiske og mer sårbare, andre ligger dypere og er bedre beskyttet.

Olecranon bursitt er betennelse i en slimpose (bursa) på strekkesiden, det vil si utsiden/baksiden, av albuen. Ved slik betennelse i albuen oppstår det i løpet av kort tid en hevelse i området som gir trykk og sprengfølelse. Plagene forverres når du bøyer albuen. Noen ganger kompliseres betennelsen med bakterieinfeksjon. Da vil hevelsen i tillegg bli rødere og varmere enn en steril betennelse, som betegnes inflammasjon.

Betennelse i slimposen i albuen er en relativt vanlig tilstand.

Årsaker

Slimposen i albuen kan hovne opp som følge av skade (støt, slag). Det kan også skje etter vedvarende irritasjon, som når man stadig støtter seg på albuen under arbeid eller ved lesing (studentalbue). Betennelsen kan også skyldes bakterier. Man er spesielt utsatt for bakterieinfeksjon om man har skrubbsår, eksem eller psoriasis i albue eller underarm. Videre kan tilstanden oppstå på grunn av underliggende revmatiske lidelser som leddgikt og urinsyregikt .

Diagnosen

Legen vil undersøke albuen din. Diagnosen er lett å stille i disse tilfellene da symptomene og funnene er meget typiske. Det er ikke nødvendig med prøver eller bildeundersøkelser.

Ved infeksjon hender det at legen tar en bakterieprøve via en nål som stikkes inn i den væskefylte bursaen, før behandling settes i gang. Ved mistanke om underliggende revmatisk sykdom tas også spesielle blodprøver.

Behandling

Hensikten med behandlingen er å lindre smertene, behandle en eventuell infeksjon og forebygge senere tilbakefall. Det er viktig at du avlaster albuen og sørger for å unngå trykk og irritasjon mot slimposen ved å skifte/variere arbeidsstilling og ved å bruke albueputer. I den mest smertefulle fasen bør du holde armen i fatle.

I mange tilfeller er det ikke nødvendig med annen form for behandling enn avlastning noen dager. En enkel behandling er påsmøring av et NSAID-preparat (giktmedisiner som f.eks. Orudis, Ibumetin, Ibux, Voltarol, Diklofenak) i gelform. Alternativt kan NSAID gis som en kortvarig tablettkur.

Innsprøyting av kortison i slimposen kan brukes som behandling. Slik behandling er smertestillende og betennelsesdempende og i noen tilfeller mer effektiv enn NSAIDs. Ulempen er at i ca. 10 prosent av tilfellene kan pasienten påføres en bakterieinfeksjon gjennom innsprøytingen. I forbindelse med innsprøytingen er det vanlig å tappe ut betennelsesvæske fra slimposen før injeksjonen settes. Det bør unngås å punktere bursaen gjentatte ganger, da det øker risikoen for infeksjon med bakterier.

Ved bakterieinfeksjon behandles det med antibiotika.

Går ikke hevelsen tilbake, bør betennelsesvæsken i slimposen tappes ut ved hjelp av nål og sprøyte. Ofte sveller slimposen fort ut igjen, og tappingen må gjerne gjøres flere ganger. En stram bandasje rundt albuen vil bidra til at mindre væske dannes på nytt. Gradvis vil væskemengden i slimposen bli mindre slik at tilstanden går over.

Ved bakterieinfeksjon eller gjentatte betennelser kan slimposen om nødvendig fjernes kirurgisk.

Prognose

I de fleste tilfeller vil hevelsen gå ned av seg selv. Muligheten for ny betennelse er imidlertid ganske stor.

Vil du vite mer?