Informasjon

Slitasje i tommelens rotledd

Slitasjeforandringer i tommelens rotledd, artrose, er en ganske vanlig tilstand.

Hva er tommelartrose?

Håndskjelett

Tommelartrose er en ganske vanlig tilstand og ses især hos eldre og middelaldrende kvinner. Tilstanden forekommer også hos yngre mennesker, særlig dersom det tidligere har vært skader eller sykdom i leddet.

Leddet består av glatte bruskflater som dekker over beinet. Ved slitasje finnes nedslitt brusk, beinvevet vokser noe utover, etter hvert mister leddet bevegelighet. Når beinet utsettes for direkte belastninger, øker smerten.

Symptomer

Tommelartrose gir smerter og stivhet i leddet. Ofte blir gripekraften i tommel-pekefingergrepet tidlig svekket. Ved langtkommet artrose vil tommelen kunne verke konstant. Ved undersøkelse finnes nedsatt bevegelighet, og ofte er leddet hovent.

Ved røntgen-undersøkelse ser en de karakteristiske slitasjeforandringene med nedslitt/tynn brusk og eventuelt forkalkninger inn mot leddet.

Behandling

Generelt gjelder at du bør unngå smertefulle aktiviteter. Behandling med skinne, eventuelt i kombinasjon med fysioterapi og smertestillende medisiner, kan lindre besværet for en periode.

I perioder kan du ha nytte av medikamenter som demper betennelser og derved lindrer smerter, eksempel paracetamol eller NSAIDs. I unntakstilfeller kan det være aktuelt med kortisonsprøyte i leddet, eventuelt en operasjon.

Lidelsen vil ofte utvikle seg videre over tid, men forverringen kan bremses av aktiv behandling.

Vil du vite mer?

  • Artrose i tommelen - for helsepersonell