Informasjon

Triggerfinger

Triggerfinger kalles også springfinger og skyldes en irritasjon og opphovning av bøyesenen til én av fingrene, noe som medfører at senen (fingeren) "henger seg opp" i bøyd stilling.

Hva er triggerfinger?

Håndens sener, muskler og seneskjeder.

Tilstanden har fått sin betegnelse etter den posisjonen fingeren vanligvis er i, nemlig avtrekkerposisjon. Pasienten klarer ikke å rette ut fingeren av seg selv, men ved hjelp av press fra den andre hånden, vil fingeren brått kunne "løsne". Blir også hyppig kalt springfinger.

Triggerfinger er en ganske vanlig tilstand og forekommer hos ca. 2 prosent av befolkningen. Tilstanden forekommer hyppigst hos eldre, men den kan også forekomme hos barn. Langfingeren og ringfingeren er oftest rammet.

Årsak

Årsaken er ukjent. Noen ganger kan spesiell belastning eller trykk mot senen utløse en triggerfinger, men vanligvis oppstår tilstanden av seg selv. Fingrenes muskelsener er i noen områder omgitt av seneskjeder. Når senen hovner opp som følge av betennelse eller irritasjon, vil bevegelsen hemmes i det trange partiet i seneskjeden (se tegning). Senen henger seg fast i seneskjeden. Straks den hovne delen av senen er fri av seneskjeden, er bevegeligheten normal.

Diagnosen

Sykehistorien er typisk og gir diagnosen. Legen vil undersøke fingeren og se om låsningsfenomenet lar seg demonstrere.

Behandling

Innsprøytning av kortison (betennelsesdempende medisin) omkring senehevelsen, er effektivt hos 40-90 prosent, og er førstevalg som behandlingsmetode. Behandlingen kan gjentas inntil 2-3 ganger med ukers/måneders mellomrom, men sjansen for vellykket behandling er størst ved den første sprøyten. Sjansen for vellykket resultat er høyere for tommelen og hos pasienter der man finner en velavgrenset knute, og der symptomene har vart i minst seks måneder. En eventuell andre injeksjon synes å være bare halvparten så effektiv som den første.

Avlastning av fingeren i 1-2 uker i strukket stilling kombinert med giktmedisiner (betennelsesdempende) benyttes av noen, men har usikker effekt. Kirurgi kan av og til bli nødvendig. Det kan foregå ved at seneskjeden spaltes med en sprøytespiss, eller ved et ordinært inngrep hvor seneskjeden spaltes gjennom åpning i huden. Også kirurgi er vellykket i de fleste tilfeller, og det er få komplikasjoner.

Prognose

Tilstanden kan gå tilbake av seg selv, men det er ikke utført noen studier som viser hvor ofte dette skjer. De fleste som behandles med sprøyte eller kirurgi, blir bra.

Vil du vite mer?