Informasjon

Komplekst regionalt smertesyndrom

Et regionalt smertesyndrom er lokalisert til et avgrenset område av kroppen, oftest i underarmen eller leggen. Årsaken er uklar. Tidlig behandling er avgjørende for prognosen.

Hva er regionalt smertesyndrom?

Tilstandens fulle navn er komplekst regionalt smertesyndrom, som forkortes CRPS. Altså en smertetilstand som opptrer i et avgrenset område, og som foruten smerte også kan bestå av andre plager lokalisert til det samme området. En annen betegnelse på tilstanden er refleksdystrofi.

Komplekst regionalt smertesyndrom er en uvanlig, kronisk tilstand som vanligvis rammer en arm eller en legg. I sjeldne tilfeller kan sykdommen ramme andre deler av kroppen. Typiske symptomer er intense, brennende eller verkende smerter sammen med hevelse, endring i hudfargen, endret temperatur, unormal svetting og overfølsomhet i det aktuelle området. Noen har alle de nevnte plagene.

Kvinner har større tilbøyelighet til å få regionalt smertesyndrom enn menn. Tilstanden er vanligst blant personer i aldersgruppen 40-60 år, men den kan forekomme i hvilken som helst alder.

Neste side