Informasjon

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)

Et regionalt smertesyndrom er lokalisert til et avgrenset område av kroppen, oftest i underarmen eller leggen. I de fleste tilfeller er det en følgetilstand etter en akutt skade.

Hva er regionalt smertesyndrom (CRPS)?

Tilstandens fulle navn er komplekst regionalt smertesyndrom, som på engelsk forkortes CRPS (complex regional pain syndrome). Altså en smertetilstand som opptrer i et avgrenset område, og som foruten smerte også kan bestå av andre plager i det samme området. Tilstanden ble tidligere kalt refleksdystrofi.

CRPS er en relativt sjelden som vanligvis rammer en arm eller et ben. Typiske symptomer er intense, brennende, skjærende, skarpe eller verkende smerter sammen med hevelse, endring i hudfargen, endret temperatur, unormal svetting og overfølsomhet i det aktuelle området. Smerten oppleves som mye sterkere enn det man skulle forvente ut fra den opprinnelige skaden.

Ikke alle har alle de nevnte plagene.

Kvinner får av ukjente årsaker, hyppigrere regionalt smertesyndrom enn menn. Tilstanden er vanligst blant personer i aldersgruppen 50-70 år, men den kan forekomme i hvilken som helst alder.

Neste side