Informasjon

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)

Årsak

Sannsynligvis er det flere faktorer som påvirker risikoen for å få CRPS. De fleste tilfeller skyldes en akutt skade i en arm eller ben i form av en infeksjon, beinbrudd, forstuvninger, et kirurgisk inngrep, eller det kan være utløst av et hjerneslag. Alvorlighetsgraden av skaden påvirker risikoen for å utvikle CRPS. Tilstanden kan også utløses av små skader som i utgangspunktet virker bagatellmessige.

Vi har begrenset kunnskap om hvorfor slike skader i noen tilfeller utløser et regionalt smertesyndrom. Tilstanden kan skyldes forstyrrelser i det sympatiske nervesystemet, den delen av nervesystemet som ikke er viljestyrt og som kontrollerer blant annet smerteimpulser, blodstrømmen og aktiviteten i svettekjertlene dine. 

Forrige side Neste side