Informasjon

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)

Diagnosen

Legen baserer diagnosen på sykehistorien. Starten kan i de fleste tilfeller føres tilbake til en ulykke, sykdom eller skade. Ved den fysiske undersøkelsen av hud, muskler og ledd får legen oversikt over sykdommens utbredelse. I tillegg til smerter er det ofte hevelse (ødem) i huden, økt svetteproduksjon lokalt, endret hudfarge, overfølsomhet for berøring, det kan bli nedsatt bevegelighet og svekket kraft i ett eller flere av leddene

Vanligvis er det ikke påkrevd med noen tilleggsundersøkelser i de typiske tilfellene. Ved såkalt nevrografi (måling av aktivitet i enkeltnerver) finner man oftest helt normale forhold. Noen ganger kan man påvise at skjelettet i området kan vise tegn til benskjørhet. 

Forrige side Neste side