Informasjon

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)

Prognose

Studier av forløp er usikre, og av sterk blandet kvalitet. Forløpet varierer fra pasient til pasient, men det er enighet om at tidlig diagnose, og tidlig igangsatt behandling er viktig for å unngå langvarige/kroniske plager. 

Noen utvikler en kronisk smertetilstand med varighet utover 6 måneder, og noen får plager som blir vedvarende over mange år. Andelen med kroniske plager kan reduseres ved at man kommer tidlig i gang med behandling - det vil si fysioterapi og god  smertelindring så tett innpå skaden som mulig. 

Å leve med en kronisk, smertefull tilstand kan være en stor utfordring. En ekstra belastning kan det bli dersom venner og din familie ikke forstår at du kan ha så sterke smerter som du beskriver. Del derfor informasjon om tilstanden med dem nær deg.

Prøv å opprettholde normale daglige aktiviteter som best du kan. Sørg for å få nok hvile. Oppretthold kontakten med venner og familie. Fortsett med hobbier som du liker og som du klarer å utføre. Sørg for å holde deg i god fysisk form, det hjelper også på den mentale helsen. Fornektelse, sinne og frustrasjon er vanlig ved kroniske smertetilstander. 

Forrige side Neste side