Informasjon

Somatoforme lidelser

Somatiske versus funksjonelle plager

En annen hyppig brukt betegnelse på somatiske symptomforstyrrelser er funksjonelle plager eller symptomer. I denne gruppen av tilstander finner vi blant annet funksjonelt fordøyelsesbesvær. Funksjonelle symptomer er fysiske symptomer som ikke skyldes noen kjent, vanlig definert somatisk (kroppslig) lidelse. Terminologien omkring funksjonelle symptomer og somatoforme lidelser er omdiskutert, og klassifiseringsmetodene er overlappende og dels upresise, og det finnes en lang rekke syndrombetegnelser. Typisk brukes begrepet funksjonelle plager innenfor den tradisjonelle, somatiske medisinen, mens betegnelsen somatoforme lidelser brukes innenfor psykiatrien om tildels de samme tilstandene. Felles for både somatoforme og funksjoneller lidelser er at de har ukjente årsaker og er utelukkende definert ut fra subjektive plager, ikke fra objektive funn.

Forrige side Neste side